•         DEMİRCİ (MANİSA) AR: 2014/14 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAM VE İR: 195 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK İŞLETM RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

1. ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü ile Demirci Belediyesi (Manisa) arasında yapılan sözleşme gereği, Belediye 

adına kayıtlı olan 195 no.lu jeotermal kaynak işletme ve 2014/14 no.lu jeotermal kaynak arama 

ruhsat sahalarının jeotermal olanaklarının araştırılması ve nihai olarak sondaj yeri belirlenmesine 

yönelik jeotermal etüt (jeolojik- jeofizik) çalışmaları yapılmıştır.

İnceleme alanının temeli, alanda yüzeylenmeyen Paleozoyik öncesi yaşlı Kalkan formasyonu ve 

Paleozoyik yaşlı Simav metamorfitleri ile temsil edilir. Bu temel birimler üzerine Triyas-Jura 

yaşlı Kırkbudak formasyonu ve Jura-Kretase yaşlı Eskihisar kireçtaşı uyumsuz olarak gelir. Bu 

birimler üzerine Senozoyik yaşlı sedimanter ve volkanik kayaçlar uyumsuz olarak gelir. Sedimander 

kayaçlar alttan üste doğru Alt-Orta Miyosen yaşlı Kurtköyü formasyonu, Orta Miyosen yaşlı Yeniköy 

formasyonu ve Üst Miyosen yaşlı Demirci formasyonu olarak yüzeylenir. Volkanik kayaçlar Üst Miyosen 

yaşlı olup, Akdere tüfü ve Sevinçler volkanitleri olarak adlandırılmışlardır. İstifin en üstünde 

ise Kuvaterner yaşlı alüvyon yer alır.

Ruhsat sahalarının yakınında Hisar kaplıcası olarak bilinen jeotermal alan mevcut olup bu alanda 

daha önce yapılmış çalışmalarda belirlenmiş kaynak sıcaklığı 29 oC dir. Termal tesislere sıcak su 

sağlamak maksadıyla açılmış kuyuda ölçülen akışkan sıcaklığı 45,6 oC olup, kuyudan üretilen suyun 

sodyumlu kalsiyumlu bikarbonatlı mineralli sıcak sular sınıfında olduğu tespit edilmiştir. 

Jeotermal sistemin rezervuar kayaçlarını Paleozoyik öncesi ve Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar 

ile Jura-Kretase yaşlı dolomitik kireçtaşları oluşturur. Sistemin örtü kayaçları ise Miyosen yaşlı 

sedimanter ve volkanik kayaçlardır.

Jeolojik ve jeofizik çalışmaların neticesinde elde edilen veriler birlikte değerlendirilerek ruhsat 

sahalarının jeotermal enerji potansiyeli olduğu düşünülerek, arama faaliyetlerinin devamı olarak, 

belirlenen iki lokasyonda araştırma sondajı çalışmasının yapılması önerilmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 11871
Rapor Adı DEMİRCİ (MANİSA) AR: 2014/14 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İR: 195 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU
Konu JEOLOJİ JEOTERMAL ENERJİ JEOFİZİK JEOTERMAL
Yer - Konum MANİSA-DEMİRCİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2016
Yazarlar Metin BULUT Sedat ÖZTÜRK Arzu ÇAĞLAYAN mit BÜYÜKBOYACI Ahmet ÖZCAN

DEMİRCİ (MANİSA) AR: 2014/14 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAM VE İR: 195 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK İŞLETM RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11871
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 180,00TL


Etiketler: DEMİRCİ (MANİSA) AR: 2014/14 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAM VE İR: 195 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK İŞLETM RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) RAPORU