• MANİSA SARIGÖL ALEMŞAHLI VE DİNDARLI JEOTERMAL  RAPORU

Bu çalışma 2011-33-13-04-7 ve 2012-33-13-04-7 proje özel kod no.lu Manisa ve
Civarı (Sarıgöl) Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında AR-9 no.lu Manisa-
Sarıgöl, AR-140 no.lu Manisa-Sarıgöl-Alemşahlı ve AR-141 no.lu Manisa-Sarıgöl-
Dindarlı jeotermal kaynak arama ruhsat alanlarında yapılan etüt ve sondaj çalışmalarını
kapsamaktadır.
Çalışma alanında temeli Menderes Masifi’ne ait Prekambriyen-Alt Paleozoyik
yaşlı gözlü gnays, migmatitik gnays ve granitik gnays oluşturmaktadır. Bunun üzerinde
Üst Pliyosen-Kuvaterner yaşlı bej renkli, yer yer kırmızımsı, sarımsı renklerde, kalın
tabakalı, yer yer masif bloklu konglomeralardan oluşan Kaletepe Formasyonu
uyumsuzlukla yer almaktadır. İstifin en üstünde ise yine uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı
alüvyon çökelleri bulunmaktadır.
Çalışma alanında KB-GD ve yaklaşık KD-GB doğrultulu eğim atımlı normal
faylar yer almaktadır. Faylar, uzanımı boyunca gnaysları kesmekte, Pliyosen-
Kuvaterner yaşlı çökellere ait havzaları sınırlamaktadır. Buradan fayların Üst Miyosen-
Pliyosen aralığında hareketlenmeye başladığı anlaşılmaktadır.
Çalışma alanında, Menderes Masifi’ne ait gnaysların kırıklı zonları rezervuar
özellikli kayaçlar olup ana rezervuarı oluşturmaktadır. Ana rezervuar kayaçlarda kırık
ve çatlaklara bağlı olarak gelişen ikincil porozite hâkim durumdadır. Bunlar üzerine
gelen çökel kayaçlar ise ikincil rezervuar kayaçları oluşturmaktadır. Kaletepe
formasyonu gevşek çimentolu olduğundan birincil gözenekliliğe sahiptir. Formasyon
taneli yapıda ve genellikle siltli-killi çimento ile tutturulmuş olduğundan yer yer
özellikle çakıllı seviyelerin hâkim olduğu yerlerde yüksek porozitelidir ve rezervuar
özelliklidir.
Sahalarda üç profil üzerinde 26 noktada manyetotellürik ölçü alınmıştır. Ölçü
sonuçlarına göre oluşturulan iki boyutlu MT modelleri incelendiğinde her üç profil
üzerinde de derinlerde jeotermal ısı kaynağına yorumlanabilecek, yüksek rezistiviteli
kabuk içinde daha düşük rezistivite ile sınırlı anomali alanları belirlenmiştir. AR-9 no.lu
Sarıgöl jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeolojik ve MT verilerinde önemli bir
anomaliye rastlanmadığından terkedilmiştir.
Çalışma alnında MT çalışmalarını takiben 46 noktada rezistivite çalışması
yapılmıştır. Rezistivite çalışmalarında düşük rezistivite değerleri ile karşılaşılmamıştır.
Çalışmaların değerlendirilmesi sonucu AR-140 no.lu Manisa-Sarıgöl-Alemşahlı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında iki adet araştırma sondajının yapılması
önerilmiştir. Bu sondajlardan birincisi Dindarlı-Alemeşahlı arasında uzunan KB-GD
doğrultulu faylarla sınırlı graben içinde, P2 no.lu MT pofilinde tespit edilen iki farklı
anomalinin yüzeyde kesişim bölgesine rastlayan noktada, diğeri ise Alemşahlı
güneydoğusunda KB-GD doğrultulu fayın düşen bloğu üzerinde, P3 no.lu MT
profilinde tespit edilen MT anaomalisini derinde kesecek şekilde planlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11814
Rapor Adı MANİSA SARIGÖL AR-9, ALEMŞAHLI AR-140 VE DİNDARLI AR-141 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE MSA-2011-17 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME VE TEST RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum MANİSA SARIGÖL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi NİSAN 2015
Yazarlar Musa BURÇAK Sultan BOSTAN Hamza KARAMAN

MANİSA SARIGÖL ALEMŞAHLI VE DİNDARLI JEOTERMAL RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11814
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 302,21TL


Etiketler: MANİSA SARIGÖL AR-9, ALEMŞAHLI AR-140 VE DİNDARLI AR-141 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE MSA-2011-17 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME VE TEST RAPORU