• YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KAYAKIŞLA AR:27 NOLU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

1. ÖZ
MTA Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda Yozgat ve Sivas ili
jeotermal sahalarında jeoloji, jeofizik ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Bu proje
kapsamında AR: 27 no.lu Yozgat-Akdağmadeni-Kayakışla jeotermal kaynak arama
ruhsat sahasının jeotermal olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.
Sahada temel birimleri Paleozoyik yaşlı Akdağmadeni masifi oluşturmaktadır.
Bu temel birimler üzerine uyumsuz olarak Paleosen yaşlı Pazarcık Volkanitleri, onun da
üzerine Eosen yaşlı Boğazköy Formasyonu gelmektedir. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı
İncesu Formasyonu, Boğazköy Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak yer alır.
Kuvaterner yaşlı alüvyon, çalışma alanındaki en genç birim olup, tüm birimler üzerinde
uyumsuz olarak yer alır.
Ruhsat alanında yapılan jeotermal amaçlı jeolojik harita alımı çalışmaları
sırasında, sahada bir jeotermal sistemin olabilirliği öngörülmüş, bunun sonucunda da
jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları planlanarak sondaj lokasyonu/lokasyonları
belirlemeye yönelik etüt çalışmaları yapılmıştır.
AR: 27 no.lu Yozgat-Akdağmadeni-Kayakışla jeotermal kaynak arama ruhsat
sahasında herhangi bir sıcak su kaynağı bulunmamaktadır. Proje çalışmaları
kapsamında örneklenen suların toplam mineralizasyon değerleri 483,4-1.544,2 mg/l
arasındadır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre; YA-1 örneği
ile temsil edilen su kalsiyumlu, bikarbonatlı, mineralli, soğuk su; YA-2 örneği ile temsil
edilen su kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralce fakir, soğuk su;
YA-3 ve YA-4 örnekleri ile temsil edilen sular ise magnezyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı, mineralce fakir, soğuk sular sınıfında yer alır.
Ruhsat sahasında alınan 4 adet düşey elektrik sondaj (DES) ölçümü arazide
yapılan çalışmalar sırasında değerlendirildiğinde, elde edilen verilerin çok zayıf
jeotermik aktiviteye işaret ettiği belirlenmiş ve iş programında yer almasına rağmen,
düşey elektrik sondaj (DES) ölçümlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
AR: 27 no.lu Yozgat-Akdağmadeni-Kayakışla ruhsat sahası, gerçekleştirilen
jeolojik ve özellikle alınan 4 adet düşey elektrik sondaj (DES) ölçümü ışığında
değerlendirildiğinde, çok zayıf jeotermik aktiviteye sahip bir saha olarak görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13588
Rapor Adı YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KAYAKIŞLA AR: 27 NO.LU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum YOZGAT-AKDAĞMADENİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar LEVENT İLDEŞ SERKAN KARACA ÖMER KESGİN

YOZGAT-AKDAĞMADENİ-KAYAKIŞLA AR:27 NOLU JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13588
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 92,99TL


Etiketler: JEOTERMAL ETÜT, JEOLOJİK, JEOFİZİK, YOZGAT-AKDAĞMADENİ