• PERNAVUT ARAS HAVZASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
        Çalışılan saha Kars Vilayeti'nin Tuzluca Kazası'na bağlı Pernavut Nahiyesi'ni ve çevresini içine alan 340 km2'lik bir alandır. Sahamızı W-S yönünde bölen Aras Vadisi'nin (S)'de ofiyolit kompleksinin meydana getirdiği dağ silsileleri ile kuzeydeki geniş Bazalt Platosu belli başlı topografik ünitelerdir.
        Dünit, diyabaz, serpantin gibi yeşil kayalarla temsil edilen ofiyolitlerin beraberindeki metasediment ve lambo halindeki kireçtaşı ila marnların yakın alakalarıyla yaşlarının Kampaniyen öncesi olduğu tespit edilmiştir.
        Transgresif Lütesiyen-Üst Eosen yaşlı fliş ofiyolitler üzerine gelir. Ofiyolit ve volkanik elemanlı kumtaşı, marn, kireçtaşı, miltaşı tekrarlanmasıyla temsil edilir.
        Eosen ile Pliosen (Tuzluca Formasyonu) arasında açısal diskordans vardır. Tuzluca Formasyonu'nda altta nefti, üstte kırmızı renkli olarak iki seri ayırtlanmıştır. Konglomera, kumtaşı, mil taşı, marn, şeyl, kiltaşı tekrarlanması hakimdir. Bilhassa kırmızı seride anhidrit, tuz ve jips pek olağandır. Pliyosen'in ölçülebilen kalınlığı 5.200 m'dir. Sahanın kuzey ve güneyindeki bazaltlar Kuaterner yaşlı olup yarık erüpsiyonları şeklindedir.
        Bölgede ayrıca taraçalar, alüvyonlar ve yamaç molozları Kuaterner Oluşukları olarak mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4287
Rapor Adı PERNAVUT ARAS HAVZASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu PETROL
Yer - Konum KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1967
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BALKIRAY KESKİN

PERNAVUT ARAS HAVZASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04287
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 226,32TL


Etiketler: KARS, PERNAVUT, PETROL, TUZLUCA, 4287