• NIGDE ILI JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Niğde ilindeki jeotermal kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta Anadolu- Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynakların yerinde incelenerek bu kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.

Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden yararlanılmıştır.

Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafık haritalara işaretlenmiştir.

Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü arşivindeki bilgilerden yaralanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır.

Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş, sınıflan, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.

Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma zonlannda alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içinde, bu koruma zonlarım gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.

Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha Önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış jeotermal enerji aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.

Proje, Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Yük. Müh. Dr. Ali KOÇAK’m sorumluluğunda yapılan büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve alanda yapılan koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji Müh. Lütfi TAŞ KIRAN ve Jeoloji Müh. Hakan ÖZKAN derlemiştir. Jeoloji Yüksek Müh. îsmail KARA tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular yerinde incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiştir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, Niğde ilindeki jeotermal kaynaklara ilişkin bilgilerin derlenmesi, güncelleştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

“Jeotermal Kaynaklara İlişkin Güncelleştirme ve Değerlendirme Projesi (Orta Anadolu- Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi)“ kapsamında yapılan çalışmalar, merkezde arşiv ve envanter bilgilerinin derlenmesi ve arazide kaynakların yerinde incelenerek bu kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesi şeklinde yürütülmüştür.

Rapor içeriğinde jeotermal alanların özet jeoloji bilgileri verilmiş, bu alanlara ilişkin jeolojik özellikleri yansıtan haritalar için Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri’nden yararlanılmıştır.

Kaynak ve kuyuların koordinatları arazide GPS ile ölçülerek 1/25000 ölçekli topoğrafık haritalara işaretlenmiştir.

Arazi çalışmalarında jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiş, bilgi alınamayanlar için MTA Genel Müdürlüğü arşivindeki bilgilerden yaralanılmıştır. Arşivde ve envanterde bulunmayan bazı kaynak ve kuyuların da arazide koordinat, sıcaklık ve debileri mümkün olduğu ölçüde belirlenmiştir. Özellikle çoğu kuyunun kullanımda olması veya kuyu başlarının ölçümlere uygun olmaması nedeniyle debi değerlerleri olarak kayıtlarımızdaki ilk üretim değerleri kullanılmıştır.

Kaynak ve kuyulara ait arşivlerde mevcut olan kimyasal analiz sonuçları verilmiş, sınıflan, kabuk yapıcı ve aşındırıcı gibi özellikleri de belirtilmiştir.

Jeotermal alanlarda yapılmış olan koruma alanları etütlerinde belirlenmiş koruma zonlannda alınması gereken önlemler ile öneriler rapor içinde, bu koruma zonlarım gösteren haritalar ise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan rapor ekinde verilmiştir.

Tüm bu çalışmalardan sonra sahanın geliştirilmesine yönelik ve eksik olan çalışmalar ile yapılmasında yarar görülen çalışmalar, arazi gözlemleri ve daha Önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin raporlardaki öneriler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Jeotermal alanlarda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış jeotermal enerji aramaya yönelik çalışmaların listesi yine raporda yer almaktadır.

Proje, Jeoloji (Hidrojeoloji) Yük. Müh. Dr. Nilgün DOĞDU’nun başkanlığında büro ve arazi çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Jeoloji Yük. Müh. Dr. Ali KOÇAK’m sorumluluğunda yapılan büro çalışmalarında, arşivde bulunan raporlardan özet jeoloji, jeoloji haritası, kaynak ve kuyu bilgileri, kaynak ve kuyulardaki akışkanın kimyasal sınıflaması ve alanda yapılan koruma alanları etütlerine yönelik bilgileri Jeoloji Müh. Lütfi TAŞ KIRAN ve Jeoloji Müh. Hakan ÖZKAN derlemiştir. Jeoloji Yüksek Müh. îsmail KARA tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise kaynak ve kuyular yerinde incelenerek koordinatları arazide GPS ile ölçülmüş, jeotermal kaynaklara ait sıcaklık, debi, kuyu/kaynağın kullanım durumu güncellenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10877
Rapor Adı NIGDE ILI JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi OCAK 2006
Yazarlar Ali KOÇAK Lütfı TAŞKIRAN Hakan ÖZKAN

NIGDE ILI JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10877
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 125,08TL


Etiketler: NIGDE ILI JEOTERMAL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU