• TEKMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROLOLANAKLARI (GEOLOGY OF THE TEKMAN (ERZURUM) BASIN AND PETROLEUM POSSIBILITIES)

TEKMAN (ERZURUM) HAVZASI'NIN JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
GEOLOGY OF THE TEKMAN (ERZURUM) BASIN AND PETROLEUM POSSİBİLİTİES

ÖZ
      İnceleme alanında, Paleozoik Yaşlı Akdağ Metamorfitleri, Kretase Yaşlı Şahvelet Ofiyolit Karışığı, Üst Kretase Yaşlı Derviş Halit Formasyonu, Eosen Yaşlı Musakomu ve Gımgımtepe Formasyonu, Oligosen Yaşlı Ağcakoca Formasyonu, Miosen Yaşlı Hürübaba, Haneşdüzü ve Hacıömer Formasyonu, Pliyosen Yaşlı İncesu Formasyonu ile Orta Miosen Aras Volkanikleri ve Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Yıldırım Dağ Bazaltları yüzeyler. Katranlı Deresi'nde ise canlı petrol sızıntısı ve Mesozoik-Tersiyer Yaşlı Formasyonlar'da petrol için ana, hazne ve örtü kaya olabilecek seviyeler vardır.

ABSTRACT
       In the investigated area, Paleozoic Aged Akdağ Metamorphics, Cretaceous Aged Şahvelet Ophiolitic Complex, Upper-Cretaceous Aged Derviş Halit Formation, Eocene Aged Musakomu and Gımgımtepe Formations, Oligocene Aged Ağcakoca Formation, Miocene Aged Hürübaba Haneşdüzü and Hacıömer Formations, Pliocene Aged İncesu Formation, Middle Miocene Aged Aras Volcanics and Plio Quaternary Aged Yıldırım Dağ Basalts are exposed. Katranlıstream Area active oil seepages are present. Mesozoic-Tertiary Aged Formations have intervals having the characteristics of source ock, reser voir rocks and cap rocks.
        Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde ve Etüt Dairesi, Ankara.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 8053
Rapor Adı TEKMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROLOLANAKLARI (GEOLOGY OF THE TEKMAN (ERZURUM) BASIN AND PETROLEUM POSSIBILITIES)
Konu JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum ERZURUM TEKMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH GEDİK

TEKMAN (ERZURUM) HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROLOLANAKLARI (GEOLOGY OF THE TEKMAN (ERZURUM) BASIN AND PETROLEUM POSSIBILITIES)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08053
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 250,47TL


Etiketler: AKDAP METAMORFİKLERİ, ENERJİ, ERZURUM, JEOLOJİ, MUSAKOMU FORMASYONU, PETROL OLANAKLARI, TEKMAN, 8053