• ANKARA-BEYPAZARI-BAĞÖZÜ  ABB-2012/1 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Özet:

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi’nce Ankara- Beypazarı-Bağözü 06/09/94 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında akışkan üretimine yönelik jeotermal enerji araştırma amaçlı ABB-2012/1 jeotermal sondajı gerçekleştirilmiştir.

Sondajın gerçekleştirildiği 06/09/94 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını da içine alan “Beypazarı Havzası” bölgesindeki stratigrafik istif; Paleozoyik yaşlı granit ve metamorfiklerden, Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ve filiş istifinden ve Paleojen yaşlı sedimanerlerle volkano-klastik kayaçlar (Paleosen) ve kaba taneli kumtaşlarından (Eosen) oluşan temel kayaçlar üzerinde, esas olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı sedimanter/volkano-sedimanter kayaçlardan oluşan ve kalın bir tortul istif sunan Neojen havzasından oluşmaktadır. Kuzeyde Paleozoyik’den Tersiyer’e uzanan jeolojik zamanlarda meydana gelmiş metamorfik, karbonat ve kırıntılı kaya topluluklarından oluşan Batı Pontid Dağ Kuşağı ile çevrili olan havza; güneyden ve batıdan başlıca metamorfik, asit-plutonik ve ultrabazik kayalardan oluşan Orta Sakarya Masifi’nin kaya topluluklarından, kuzeybatıdan kırmızı renkli Paleosen kırıntılı kayaçlar ile kuzeydoğuda, Beypazarı ile Kızılcahamam arasında geniş bir alan yayılmış Tersiyer yaşlı volkanitler ile sınırlanmıştır (Helvacı, 1991).

Ankara- Beypazarı-Bağözü ABB-2012/1 jeotermal araştırma sondaj kuyusu, 2.200 metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 0-15 m arasında toprak örtü-alüvyon, 15-150 m arasında Softa Formasyonu, 150-510 m arasında Zaviye Formasyonu, 510-632 m arasında Çakıloba-Sarıağıl Formasyonu, 632-706 m arasında Karadoruk Formasyonu, 706-832 m arasında Hırka Formasyonu, 832-920 m arasında Boyalı Formasyonu, 920-1.058 m arasında Kızılbayır Formasyonu, 1.058-1.208 m arasında Soğukçam Formasyonu ve 1.208-2.200 m arasında Sekli Formasyonuna ait çeşitli birimler kesilmiştir.

Ankara- Beypazarı-Bağözü ABB-2012/1 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda ilerleme, 403,80 m’ye kadar 171/2'' çaplı matkapla, 403,80-1070 m’ler arası 121/4'' çaplı matkapla, 1.070-2.200 m’ler arası ise 81/2'' çaplı matkapla gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden düşük sıcaklıklı akışkan karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla 0-387 m’ye 133/8”, 0-1.060,20 m’ye kadar ise 95/8” çaplı kapalı muhafaza boruları inilmiş ve boru arkaları çimentolanmıştır. 2.200 m’de bitirilen jeotermal araştırma sondaj kuyusunda 1.038-2.200 m arası 7 çaplı kapalı ve filtreli borular liner olarak inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.

ABB-2012/1 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda; kuyu taban derinliği 1.070 m, 1.900 m iken ve 2.200 m de ilerleme bitiminde olmak üzere üç defa kuyu içi jeofizik log ölçüleri alınmıştır. 1.070 m’de termik (1, 2, 3), gamma ray, neutron, SP, rezistivite ve caliper, 1.900 m’de termik (1, 2), SP, rezistivite, caliper ve sonic, 2.200 m’de ise termik (1, 2), SP, rezistivite ve gamma ray jeofizik kuyu log ölçüleri alınmıştır.

Delme ve teçhiz işleminin ardından kuyuda temizlik ve kompresör ile kuyu geliştirme ve üretim, ayrıca test çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Testler, asitleme öncesinde statik sıcaklık, statik basınç, water-loss, tek debili enjeksiyon, çok debili enjeksiyon ve fall-off ölçüleri ile üretim testleri şeklinde yapılmış, asitleme uygulamaları sonrasında ise çok debili enjeksiyon ölçüleri yeniden alınmıştır.

Sonuç olarak artezyenik üretime sahip olmayan kuyudan kompresör ile 5 l/sn. debi ve 56 °C sıcaklıkta sıcak su üretimi sağlanmıştır.

Suların sınıflaması, suların yüzeye ulaşana kadar geçirdikleri süreç, su-kayaç etkileşimi, karışım oranı, hidrokimyasal fasiyes ve sahanın hidrokimyasal tarihçesinin ortaya konulması amacıyla üretim esnasında kuyudan sıcak su numunesi alınarak MTA Genel Müdürlüğü laboratuarında kimyasal analizleri yaptırılmıştır. Suda hakim katyon Na, hakim anyonun ise Cl olup, su NaCl’lü sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14133
Rapor Adı ANKARA-BEYPAZARI-BAĞÖZÜ ABB-2012/1 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum ANKARA-BEYPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2023
Yazarlar Önder AYDOĞDU Engin BÜLBÜL

ANKARA-BEYPAZARI-BAĞÖZÜ ABB-2012/1 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14133
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 259,30TL


Etiketler: ANKARA-BEYPAZARI-BAĞÖZÜ ABB-2012/1 JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU