• BİLECİK AR: 2016/01 NO.LU ÇİFTLİK  JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL  ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGÇ-2017/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


 Bilecik ilinde, 2016-33-13-10 özel kod no.lu Eskişehir Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, AR: 2016/01 no.lu Çiftlik jeotermal kaynak arama ruhsat alanında 2016 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan etüt çalışmaları ile ruhsat alanının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda belirlenen lokasyona en yakın noktada, 2017-33-13-10 özel kod no.lu Bursa, Bilecik ve Eskişehir Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, sondaj (BGÇ-2017/01) çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında temelde Orta Jura-Alt Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşı ile Soğukçam formasyonuna ait kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marnlar yer almaktadır. Bu birimlerin üzerine Kretase yaşlı Yenipazar formasyonu uyumsuzlukla gelmektedir. Bu birimin üzerine geçişli olarak Alt Paleosen (Selandiyen) yaşlı Selvipınar formasyonu gelmektedir. Selvipınar formasyonunun üzerine ise yanal ve düşey geçişli olarak Alt Eosen-Üst Paleosen yaşlı Kızılçay formasyonu gelmektedir. En üstte ise Kuvaterner (Holosen) yaşlı alüvyon uyumsuz olarak bulunmaktadır. Proje kapsamında örneklenen suların birbirleriyle olan kökensel ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yarı logaritmik Schoeller diyagramı oluşturulmuştur. Alınan örneklerin kimyasal analiz değerleri yarı logaritmik Schoeller diyagramında incelendiğinde bütün örneklerin paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu da bütün örneklerin aynı akım yolu üzerinde olduklarını ve/veya benzer litolojilerle temasta olduklarını ve beslenme alanlarının aynı olduğunu göstermektedir. AR: 2016/01 no.lu Çiftlik jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, G101 no.lu DES ölçü noktasına 700+100 m derinliğinde bir adet jeotermal araştırma sondajı yapılmasına karar verilmiştir. Sondaj lokasyonu, tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken bir özellik kazanacağı düşünülerek ve jeoloji, jeofizik ve su kimyası çalışma verileri de değerlendirilerek belirlenmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 14085
Rapor Adı BİLECİK AR: 2016/01 NO.LU ÇİFTLİK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGÇ-2017/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ-JEOFİZİK-SONDAJ
Yer - Konum BİLECİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin PURTUL,Hayrettin KARZAOĞLU,Gamze KARZAOĞLU

BİLECİK AR: 2016/01 NO.LU ÇİFTLİK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGÇ-2017/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14085
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 209,54TL


Etiketler: BİLECİK AR: 2016/01 NO.LU ÇİFTLİK JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BGÇ-2017/01 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU