• KONYA 9 NO.LU  KARAPINAR-YARIMCA YAYLA-ÜZECİK DAĞI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT VE KRP-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


 Konya ve Çevresi Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında, KonyaKarapınar-Yarımca Yayla-Üzecik Dağı sahasında, 2008 yılında jeolojik, jeofizik etütlerin yanı sıra hidrojeokimyasal numuneler alınarak değerlendirmeler ve sonrasında bir adet jeotermal araştırma sondajı (KRP-1) yapılmıştır. Gerçekleştirilen etüt çalışmaları ve sonrasında yapılan KRP-1 jeotermal araştırma sondajı ile 9 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasındaki jeotermal potansiyelin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma alanı içerisinde yüzeylemeyen Orta Triyas-Üst Jura yaşlı karbonatlardan oluşan Loras formasyonu temeli oluşturur. Bu formasyonu, kireçtaşı, kil ve marnlardan oluşan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı İnsuyu formasyonu uyumsuzlukla örter. Üzecikdağı andezitleri, İnsuyu formasyonu ile eşdeğer yaştadır. Kuvaterner yaşlı bazik volkanizmanın üzerine, yine Kuvaterner yaşlı örtü birimleri gelir. Sahadaki faylar genellikle KD-GB doğrultulu olup, eğim atım karakterindedir. Proje çalışmaları kapsamında çalışma alanında tespit edilen kuyuların sıcaklıkları 14,4-30,9 oC arasında değişmekte olup, sıcak ve soğuk su kuyulardan alınan numunelerin toplam mineralizasyon değerleri 558,47-2.922,22 mg/l arasındadır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre KRP-2 ve KRP-3 no.lu numuneler, mineralce fakir soğuk sulardır. Her iki numune de kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir, soğuk sular sınıfında yer alır. KRP-1 no.lu numune mağnezyumlu, sodyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, klorlu, mineralli soğuk sular; KRP-4 no.lu numune, mağnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, mineralli, soğuk sular; KRP-5 no.lu numune, sodyumlu, mağnezyumlu, bikarbonatlı, klorlu, sıcak ve mineralli sular; KRP-6 no.lu numune, kalsiyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, klorlu, sıcak ve mineralli sular sınıfındadır. Etüt çalışmaları sonrası gerçekleştirilen MTA sondajına (KRP-1) ait numune ise sodyumlu, kalsiyumlu, mağnezyumlu, bikarbonatlı, klorlu, sıcak ve mineralli sular sınıfına girer. 
Rapor Özellikleri
Rapor No 14083
Rapor Adı KONYA 9 NO.LU KARAPINAR-YARIMCA YAYLA-ÜZECİK DAĞI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT VE KRP-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT
Yer - Konum KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar İsmail KARA Mustafa DURDU Recai KARLI Sinan KELEŞ Rıfat Cihan SEVİM

KONYA 9 NO.LU KARAPINAR-YARIMCA YAYLA-ÜZECİK DAĞI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT VE KRP-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14083
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 287,80TL


Etiketler: KONYA 9 NO.LU KARAPINAR-YARIMCA YAYLA-ÜZECİK DAĞI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI JEOLOJİ-JEOFİZİK ETÜT VE KRP-1 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU