• İZMİR-DİKİLİ-BADEMLİ İDB-1 VE İDB-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU


 İzmir-Dikili-Bademli 1008 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2009 ve 2010 yıllarında MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları (İDB-1ve İDB-2) ile bölgenin jeotermal potansiyelinin ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bazalttan dasite kadar değişen karakterde volkanik kayaçlarla temsil edilen Orta Miyosen yaşlı İslamlar Volkanitleri sahada gözlemlenen en yaşlı birimdir. Bu birimin üzerinde Üst Miyosen-Alt Pliyosen (?) yaşlı, yer yer piroklastik ara katkılı ve çört seviyeli, killi kireçtaşı, kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, kil, marn, silttaşı ile temsil edilen Bademli formasyonu bulunmaktadır. En üste ise uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunur. Neotektonik dönemde, çarpışmaya bağlı olarak gelişen sıkışma tektonik rejimi bölgenin genel anlamda jeodinamik evrimini büyük ölçüde belirlemiştir. Bu tektonik rejimine bağlı olarak bölgede, kuramsal modele uygun bir şekilde yapılar gelişmiştir. Dikili-Çandarlı bölgesinde egemen yapısal unsurlar genç faylardır. Bölgede en belirgin faylar KD-GB ve KB-GD doğrultuludur. Yer yer birbirini keser konumda olan fay sistemleri genelde yanal ya/ya da oblik atımlıdır. Bu fay sistemleri, volkanik topluluğa ait birimleri kesmiş ve bu birimlerde ezik zonlar oluşturmuştur. Morfolojide açıkça izlenen bu fay zonları boyunca sıcak su kaynakları bulunmaktadır. İDB-1 jeotermal araştırma sondajında 1.400 m delme işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda kuyudan 52,00 °C sıcaklığa, 2 l/sn. kompresör debisine sahip jeotermal akışkan elde edilmiştir. İDB-1 jeotermal araştırma sondajında 1.400 m derinlikte akışkan elde edilemediğinden dolayı üst seviyedeki kaçaklı zonu (410-526 m’ler arası) üretime açmak için 550 m derinliğinde İDB-2 jeotermal araştırma sondajı gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonunda kuyudan 68,00 °C sıcaklığa, 55 l/sn. kompresör debisine sahip jeotermal akışkan elde edilmiştir. Bademli sahasındaki sıcak su kaynağı (BAD-1) ve sıcak su kuyuları (İDB-1, İDB2) analiz sonuçları birlikte değerlendirilmiştir. Bademli sahası BAD-1 kaynağı ve İDB-2 kuyusu örneği, sodyumlu, klorürlü sıcak su, İDB-1 kuyusu örneği ise sodyumlu, magnezyumlu, klorürlü sıcak su sınıfına girmektedir
Rapor Özellikleri
Rapor No 14082
Rapor Adı İZMİR-DİKİLİ-BADEMLİ İDB-1 VE İDB-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Engin BÜLBÜL Engin PURTUL

İZMİR-DİKİLİ-BADEMLİ İDB-1 VE İDB-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14082
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 298,75TL


Etiketler: İZMİR-DİKİLİ-BADEMLİ İDB-1 VE İDB-2 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU