• BİLECİK AR: 2016/02 NO.LU YENİKÖY VE AR: 2016/03 NO.LU KÜRE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BSK-2017/05 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU


ÖZ

2017-33-13-10 özel kod no.lu Bursa, Bilecik ve Eskişehir Jeotermal Enerji

Aramaları Projesi kapsamında, Bilecik ili, AR: 2016/02 no.lu Yeniköy ve AR: 2016/03

no.lu Küre jeotermal kaynak arama ruhsat alanlarında 2017 yılında MTA Genel

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları

kapsayan etüt çalışmaları ile ruhsat alanlarının jeotermal enerji olanaklarının araştırılması

hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda yine aynı proje kapsamında, AR:

2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama ruhsat alanında belirlenen lokasyonda sondaj

(BSK-2017/05) çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çalışma alanında temelde Alt Paleozoyik yaşlı Söğüt Metamorfitleri ve bu birimi

kesen Karbonifer yaşlı Sarıcakaya Granitoyidi yer almaktadır. Paleozoyik yaşlı bu

birimlerin üzerine alttan üste doğru Permo-Triyas yaşlı Gökçekaya Metamorfitleri ve

Triyas yaşlı Karatepe formasyonu, Alt Jura yaşlı Bayırköy Formasyonu, Orta Jura-Alt

Kretase yaşlı Bilecik Kireçtaşı ve Soğukçam Formasyonu ve Kretase yaşlı Yenipazar

Formasyonu gelmektedir. Tüm bu birimlerin üzerinde ise Üst Eosen-Alt Miyosen yaşlı

Gemiciköy Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyon uyumsuz olarak yer almaktadır.

AR: 2016/02 no.lu Yeniköy ve AR: 2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama

ruhsat sahalarında gerçekleştirilen jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaların birlikte

değerlendirilmesi (tektonik etkiye uğramış birimlerin kırık çatlaklarının geçirimli, iletken

bir özellik kazanacağı düşünülerek ve diğer jeoloji, jeofizik, su kimyası çalışma verileri

de değerlendirilerek) sonucunda, AR: 2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama ruhsat

sahasında K97 ve K34 no.lu DES ölçü noktalarının jeotermal anlamda olumlu olduğu

değerlendirilmiş, bu noktalarda olmak üzere iki adet sondaj önerilmiş ve yapılan

değerlendirmeler sonucunda K34 DES noktasının öncelikli olarak sondajlı arama yapmak

için uygun olduğuna karar verilmiştir.

AR: 20116/02 no.lu Yeniköy ve AR: 2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama

ruhsat alanlarında jeotermal enerji varlığının araştırılması amacı ile gerçekleştirilen

jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan jeotermal etüt çalışması

sonucunda, AR: 2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında belirlenen

lokasyonlardan SJ-2 no.lu lokasyona en yakın noktada BSK-2017/05 jeotermal araştırma

sondajı yapılmıştır.

AR: 2016/03 no.lu Küre jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yapılan BSK-

2017/05 jeotermal araştırma kuyusu 787 m derinlikte bitirilmiştir. Kuyuda 0-82 m’ler

arasında Gemiciköy Formasyonu’na ait litolojiler, 82-440 m’ler arasında Sarıcakaya

Granitoyidi, 440-787 m’ler arasında ise Söğüt Metamorfitleri’ne ait birimler kesilmiştir.

BSK-2017/05 jeotermal araştırma kuyusu teçhiz edildikten sonra kuyu geliştirme

ve üretim çalışmalarına geçilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında kuyu temizliği ve

kompresör ile üretim çalışması yapılarak kuyu geliştirilmeye çalışılmıştır. Kompresör ile

kuyu geliştirme çalışmalarında 484 m’ye kadar takım inilerek kompresör yapılmıştır.

Aralıklarla 5 gün kompresör ile üretim çalışması yapılmıştır. Kuyudan yaklaşık 0,4 l/sn.

debide, 26 oC sıcaklığında akışkan üretilmiştir. Kompresör ile kuyu geliştirme çalışması

sonucunda kuyuya pompa indirilerek üretim çalışması yapılmıştır. Pompa 197 m

derinliğe indirilerek üretim yapılmış ve kuyudan yine 0,4 l/sn. debide 26 oC sıcaklığında

akışkan üretilmiştir.

BSK-2017/05 jeotermal araştırma sondajından alının su örneğinin analiz

sonuçlarında, sondaj çamuru için kullanılan kimyasalların izleri görülmüş, bu yüzden

analiz sonuçları değerlendirmeye alınmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13957
Rapor Adı BİLECİK AR: 2016/02 NO.LU YENİKÖY VE AR: 2016/03 NO.LU KÜRE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BSK-2017/05 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT JEOLOJİ JEOFİZİK SONDAJ
Yer - Konum BİLECİK-SÖĞÜT-MERKEZ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Engin PURTUL Hayrettin KARZAOĞLU Gamze KARZAOĞLU

BİLECİK AR: 2016/02 NO.LU YENİKÖY VE AR: 2016/03 NO.LU KÜRE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BSK-2017/05 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13957
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 344,13TL


Etiketler: BİLECİK AR: 2016/02 NO.LU YENİKÖY VE AR: 2016/03 NO.LU KÜRE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANLARI JEOTERMAL ETÜT (JEOLOJİ-JEOFİZİK) VE BSK-2017/05 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU