• TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARI ZONGULDAK-KİLİMLİ ASLANBAHÇESİ RAPORU

 

Çalışma alanı Zonguldak İli'nin doğusunda. Kilimli Beldesi civarında yer alır (Şekil-1) Yörede Paleozoik yaşlı birimler ile bunlan diskordans olarak örten Mesozoyik yaşlı birimler bulunur Taşkömürü Sahasının tabanında; yörenin güneyinde ve çalışma alanının dışında kalan Vizeen yaşlı, denizel dolomitik kireçtaşlarından oluşan Yılanlı Formasyonu yer alır. Bu birim üzerine tedrici geçişle kumtaşı, siIttaşı,kiItaşı, ince kömür merceklerinden oluşan Namuriyen yaşlı Alacaağzı Formasyonu gelir.

Namuriyen’de havza karasallaşmaya başlar. Delta ortamını temsil eden Alacaağzı Formasyonu üzerine, konkordan (uyumlu) olarak, havzanın ekonomik kömürlerini içeren Westfaliyen-A yaşlı Kozlu Formasyonu gelir. Kozlu Formasyonu; konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve kömür damarları ardalanmasından oluşan menderesli akarsu çökelleriyle temsil edilir. Kozlu Formasyonunun havza genelinde ki kalınlığı 850 m.’ye ulaşır.

Kozlu Formasyonu üzerine uyumlu olarak; konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve kömür damarlarının ardalanmasından oluşan Westfaliyen-B yaşlı Karadon Formasyonu gelir. Karadon Formasyonunda, havza genelinde işletilebilir nitelikte 6 adet kömür daman ve 4 adet şiferton (refrakter kil ) daman bulunmaktadır.

Karbonifer birimlerinin üzerine, açısal diskordansla Kretase yaşlı denizel çökeller gelir. Kretase çökelleri alttan-üste doğru Zonguldak Formasyonu ve Kilimli Formasyonu ile temsil edilirler. Zonguldak Formasyonu; a-) Öküşne Kireçtaşı Üyesi, b-) İncüvez Kırıntılı Üyesi, c-) Kapuz Kireçtaşı Üyesinden meydana gelir. (Şekil-2)

Havzada Kretase transgresyonuyla Barremiyen yaşlı Öküşne Kireçtaşı Üyesi çökelmeye başlamıştır. Kısa bir dönem regresyonla karasal İncüvez Kırıntılı Üyesi çökelmiştir. Daha sonra Kretase Transgresyonu devam ederek Apsiyen yaşlı Kapuz Kireçtaşı Üyesi çökelmiştir. Havzanın gittikçe derinleşmesi sonucu Zonguldak Formasyonu üzerine filiş karakterli Kilimli Formasyonu uyumlu olarak gelir. (Şekil-2)

Karbonifer birimleri ile Kretase birimlerinin eğim yönü doğrultulan, yaklaşık uyumlu olmalanna rağmen Karbonifer birimlerinin eğimleri, Kretase birimlerinin eğimlerine göre daha büyüktür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11091
Rapor Adı TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARI ZONGULDAK-KİLİMLİ ASLANBAHÇESİ HAVALANDIRMA KUYUSU (AHK) SONDAJININ JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİK ETÜT KÖMÜR TAŞKÖMÜRÜ SONDAJ
Yer - Konum ZONGULDAK KİLİMLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2008
Yazarlar Necati KIR Atilla SAKA

TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARI ZONGULDAK-KİLİMLİ ASLANBAHÇESİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11091
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 194,04TL


Etiketler: TAŞKÖMÜRÜ ARAMALARI ZONGULDAK-KİLİMLİ ASLANBAHÇESİ HAVALANDIRMA KUYUSU (AHK) SONDAJININ JEOLOJİ RAPORU