• KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi’nce, AR:
38/2014-11 no.lu Kayseri-İncesu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında
gerçekleştirilen KİS-2016/6 jeotermal araştırma sondajı ile akışkan üretimi ve ruhsat
sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırması hedeflenmiştir.
Sondajın gerçekleştirildiği AR: 38/2014-11 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat
sahası ve içinde kaldığı bölgede temelde Devoniyen-Permiyen aralığında çökelmiş şist
ve kristalize kireçtaşlarından oluşan ve yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş
olan Yahyalı İstifi içerisindeki Yellibel ve Karlığıntepe formasyonlarına ait birimler yer
almaktadır. Yahyalı istifini Üst Kretase yaşlı Aladağ ofiyolit napı tektonik olarak
üzerlemektedir. Bütün bu birimlerin üzerinde ise uyumsuz olarak Orta Eosen-
Kuvaterner aralığında çökelmiş volkanik ve sedimanter kayaçlar yer almaktadır. İstif,
Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç molozu, eski alüvyon, alüvyonlarla son bulur
Kayseri-İncesu-Subaşı KİS-2016/6 jeotermal araştırma sondaj kuyusu, 1.602,00
metre derinlikte tamamlanmıştır. Sondajda; 00,00-10,00 m’ler arasında toprak örtü ve
alüvyon; 10,00-75,00 m’ler arasında Kuvaterner yaşlı Erciyes Volkanikleri’ne ait gri
andezit, bazaltik andezit; 75,00-205,00 m’ler arasında Üst Pliyosen yaşlı İncesu
İgnimbiriti; 205,00-520,00 m’ler arasında Ült Pliyosen yaşlı Kızılkaya İgnimbiriti;
520,00-760,00 m’ler arasında Üst Miyosen yaşlı Tüllücetepe Domu’na ait dasitler;
760,00-845,00 m’ler arasında Orta-Üst Miyosen yaşlı Ürgüp Formasyonu’na ait
volkanik ara katkılı, gölsel çökeller; 845,00-1.345 m’ler arasında Alt-Orta Miyosen
yaşlı Yeşilhisar Formasyonu’na ait çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı ve jips
seviyeleri; 1.345-1.602,00 m’ler arasında ise Oligosen yaşlı İncik Formasyonu’na ait
çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşı seviyeleri kesilmiştir. Sondaj 1.600-1.602 m’ler arası
karot alınarak tamamlanmıştır. Karot numunesi çakıltaşı olarak tanımlanmıştır.
Kayseri-İncesu-Subaşı KİS-2016/6 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda,
515,00 m’ye kadar 171/2'' çaplı matkapla, 515,00-1.023,80 m’ler arası 121/4'' çaplı
matkapla, 1.023,00-1.600,00 m’ler arası 81/2'' çaplı matkapla ilerlenen kuyuda 1.600,00-
1.602,00 m’ler arası ise karotlu ilerleme gerçekleştirilmiştir. Üst seviyelerden düşük
sıcaklıklı akışkan karışmasını önlemek ve kuyu emniyetini sağlamak amacıyla 0,00-
509,00 m’ler arasına 13 3/8”, 0,00-856,50 m’ler arasına 95/8” çaplı kapalı muhafaza
boruları inilmiş ve boru arkaları çimentolanmıştır. 1.602,00 m’de bitirilen jeotermal
araştırma sondaj kuyusunda 835,30-1.600,00 m’ler arasına 6 5/8” çaplı kapalı ve filtreli
borular liner olarak inilerek kuyu teçhiz edilmiştir.
KİS-2016/6 jeotermal araştırma sondaj kuyusunda; kuyu taban derinliği
1.023,80 m iken ve ilerleme bitiminde olmak üzere kuyu içi jeofizik log ölçülerinden
termik, SP ve rezistivite log ölçüleri alınmış ve kuyuda maksimum 79,13 °C sıcaklık
ölçülmüştür. Kuyudan, artezyenik olarak 27 l/sn. debi ve 52,2 °C sıcaklıkta ve
kompresörle 35 l/sn. debide sıcak su üretimi sağlanmıştır.
Suların sınıflaması, suların yüzeye ulaşana kadar geçirdikleri süreç, su-kayaç
etkileşimi, karışım oranı, hidrokimyasal fasiyes ve sahanın hidrokimyasal tarihçesinin
ortaya konulması amacıyla üretim esnasında kuyudan sıcak su numunesi alınarak MTA
Genel Müdürlüğü laboratuarlarında yapılmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği
(IAH) sınıflamasına göre, KİS-2016/6 jeotermal araştırma kuyusundan üretilen su,
sodyumlu, klorlu, bikarbonatlı, borlu, mineralce zengin, sıcak sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13720
Rapor Adı KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SICAKSU SONDAJ
Yer - Konum KAYSERİ-İNCESU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Levent İLDEŞ Serkan KARACA Ömer KESGİN Safa BAKRAÇ

KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13720
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 236,40TL


Etiketler: KAYSERİ-İNCESU-SUBAŞI KİS-2016/6 JEOTERMAL ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU