• SAKARYA-KOCAALİ-KUYUMCULU AR-72387 (ÖİR-9972 ) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
Titanyum Ruhsat Etütleri Projesi kapsamındaki bu çalışmalar, Sakarya-Karasu ve
Kocaali ilçelerinin sahil kesimini içine alan bölgede gerçekleştirilmiştir.
İnceleme alanı, Sakarya ilinin kuzeyinde, Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesiminde
Küçük Karasu’dan Büyük Melen Çayına kadar uzanan plaserleri kapsamaktadır.
İnceleme alanı ve çevresinde Senozoikten günümüze kadar oluşmuş jeolojik birimler
yüzeylenmektedir.
Bölgede en yaşlı birim, Pliyosen-Orta Miyosen yaşlı Örencik formasyonudur.
Kuvaterner oluşukları ise Pleistosen ve Holosen yaşlı kum, silt, kil, çakıl ve
çakıltaşlarından oluşmaktadır.
İnceleme alanında, öncel çalışmaların değerlendirilmesi sonucu 1996 yılı arazi sezonunda
ağır mineral açısından potansiyel olabileceği düşünülen sahalarda titanyum minerallerine yönelik
prospeksiyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda alanın ön etüdü yapılarak yüzeyden
kum numuneleri alınmış, ayrıca 23 lokasyonda el sondajı yapılmıştır. Bu sondajlardan 102 adet
kimyasal amaçlı numune derlenmiştir. Numunelerin analiz sonuçlarının olumlu gelmesi üzerine
inceleme alanının Genel Müdürlüğümüz adına titanyum arama ruhsatı alınmıştır.
Yaklaşık 21 km2 genişliğindeki ruhsat sahasında 1999-2001 ve 2002 yıllarında titanyum
aramalarına yönelik olarak detay etüt çalışmalarına geçilmiş ayrıca bölgedeki prospeksiyon
çalışmalarına devam edilmiştir.
Cevherleşme ile sahanın jeomorfolojik ve sedimantolojik durumu arasında sıkı bir ilişki
vardır. Ruhsat sahasındaki plaserlerde, potansiyel oluşturan cevher mineralleri ilmenit, rutil ve
zirkondur.
Cevherleşme, kaynak alanda yüzeylenen ve opak minerallerce zengin bazik karakterli
kayaçlardan akarsular tarafından denize taşınan ağır mineralce zengin partikül ve kumların,
rüzgar, dalga ve akıntı gibi fiziksel faktörlerle ağır minerallerinin, hafif minerallerden ayrılarak
sahil kumullarında birikerek zenginleşmesi sonucu oluşmuştur.
Ruhsat sahasında, titan aramalarına yönelik arazi çalışmaları 2002 yılı itibariyle
tamamlanarak sona erdirilmiştir

Rapor Özellikleri
Rapor No 13660
Rapor Adı SAKARYA-KOCAALİ-KUYUMCULU AR-72387 (ÖİR-9972 ) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu İTAN VE TİTANYUM ARAMALARI
Yer - Konum SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar Mustafa K.KURUÇELİK, Mustafa KIRIKOĞLU, Turgut DOKSANBİR, Tevfik ERKAL,

SAKARYA-KOCAALİ-KUYUMCULU AR-72387 (ÖİR-9972 ) NOLU TİTANYUM SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13660
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 143,31TL


Etiketler: TİTAN, TİTANYUM, SAKARYA, KOCAALİ, KUYUMCULU