• ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU), ÖRENCİK, (GEYVE-SAKARYA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

Türkiye Polimetal Maden Aramaları Projesinin bir alt kolu olan Batı-Orta
Anadolu Polimetal Maden Aramaları Projesi, ilk olarak 2006 yılında Sakarya ve Bolu
illerini kapsayacak şekilde “Metalik Maden Aramaları Projesi (Proje Kodu No:2006-
32-13.08)” adı ile uygulamaya konulmuştur. Prospeksiyon ve numune derleme
şeklinde yapılan arazi çalışmaları sonrasında, projeye Düzce ve Yalova illeri de dahil
edilmiş ve proje, “Batı-Orta Anadolu Polimetal Maden Aramaları Projesi (Proje Kod
No: 2007-32-13-03.c ve 2008-32-13-03.a)” adını almıştır. Bu proje ile 1/100.000
ölçekli, G24, G25 ve G26 paftalarında yer alan ve Armutlu Yarımadası’nın doğu
bölümünde yaygın olan Almacık Ofiyoliti ve civarındaki granitik kayaçlara bağlı olarak
gelişen cevherleşmelerin belirlenmesi ve muhtemel gömülü maden yataklarının
ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Arazi çalışmaları Akyazı İlçesi Kuzuluk Beldesinde
açılan kamptan yürütülmüştür.
2006 yılı içerisinde kısa süreli olarak yapılan arazi çalışmaları (05-30 Haziran
2006), numune alımı ile veri toplama şeklinde planlanmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda bir adet ruhsat talebi yapılmış olmasına karşın alınamamıştır.
2007 yılında genel jeokimya, prospeksiyon ve Çamyurdu, Örencik-Kızılkaya ve
Kirpiyen sahalarında tahkik jeokimya ile yarı detay maden jeolojisi çalışmaları
yapılmıştır.
2007 yılı arazi çalışmaları sonunda, Bolu, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinde tespit edilen 5 adet saha için ruhsat talebinde bulunulmuştur. Bolu-Mudurnu ilçesine
bağlı Çamyurdu sahası ile Yalova–Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı ve İhsaniye
köylerinde bulunan iki adet sahanın maden arama ruhsatı alınmıştır.
Bolu-Mudurnu-Çamyurdu sahasında ruhsata dayalı olarak yapılan 2008 yılı
çalışmaları Sakarya-Akyazı’da kurulan kamptan yürütülmüştür.
Sahadan alınan jeokimya kayaç numunelerinin analiz sonuçları ile arazi
incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde sahanın baz metaller yönüyle ekonomik bir
maden yatağı oluşumuna uygun nitelikler taşımadığı ve sahanın terk edilmesinin
uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11661
Rapor Adı ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU), ÖRENCİK, KİRPİYEN (GEYVE-SAKARYA) RUHSAT SAHALARI MADEN JEOLOJİSİ VE PROSPEKSİYON RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU) KİRPİYEN (GEYVE-SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA-2013
Yazarlar Cihangir ÖZER Dr. Ali ÇEVİKBAŞ Mehmet EYÜPOĞLU

ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU), ÖRENCİK, (GEYVE-SAKARYA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11661
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 339,82TL


Etiketler: ÇAMYURDU (MUDURNU-BOLU), ÖRENCİK, (GEYVE-SAKARYA) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU