• ADAPAZARI H25-B1,B4,C1 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

ÖZET
        Bu çalışma, Orta Sakarya Havzası'nın bir bölümünü oluşturan yaklaşık 430 km2'lik bir alanda ; havzanın tortullaşma modelinin ve paleocoğrafik evriminin çıkarılmasına ve sonuç da petrol olanaklarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır.
        İnceleme alanında Jura-Tersiyer zaman aralığında çökelmiş ve tortullaşma modelinden kaynaklanan bazı farklılıklar gösteren her biri yaklaşık 5.000 m kalınlığında iki ayrı sedimanter istif yüzeylemektedir.
        Bölgedeki en yaşlı sedimanter birim granitik temel üzerine gelen ve konglomera, kumtaşı ardalanmasından oluşan, Liyas yaşlı Bayırköy Formasyonu'dur. Bu birim üzerine Jura-Alt Kretase yaşlı resifal Bilecik Kireçtaşı çökelmiştir. İnceleme alanı güneyinde, Bilecik Kireçtaşı ile yanal ve düşey yönde geçiş gösteren, yaklaşık 1000 m kalınlığındaki Soğukçam Formasyonu'nun Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları, inceleme alanı kuzeyinde volkanotortul bir istif olan Mudurnu Formasyonu'nu uyumlu olarak örtmektedir. Soğukçam Formasyonu volkanotortul bir istif olan Üst Kretase yaşlı Üzümlü Formasyonu tarafından uyumlu olarak örtülür. Bu birim detritik kayaçların ardalanmasından oluşan türbiditik fasiyesde çökelmiş, kalınlığı 500-800 m arasında değişen Yenipazar Formasyonu ile düşey yönde geçişlidir. Üzümlü Formasyonu'nun çökelmediği alanlarda, Soğukçam Formasyonu üzerine Yenipazar Formasyonu çökelmiştir. Yenipazar Formasyonu'nun çökelmesinden sonra havza duraylı bir devreye girmiş ve Orta-Üst Mestristiyen yaşlı yaklaşık 500 m kalınlıktaki Seben Formasyonu'nun % 90-95'e varan oranlardaki marnları, Yenipazar Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelmiştir. İnceleme alanı güneyinde, Seben Formasyonu üzerine Üst Mestristiyen yaşlı kumtaşı, silttaşı ardalanmalı Taraklı Formasyonu gelir. Regresif ve deltaik fasiyeste çökelmiş bu birim üzerine, yer yer resifal kireçtaşlarından oluşan ve kalınlığı 100-150 m arasında değişen Monsiyen yaşlı Selvipınar Formasyonu, yer yerde karasal çökellerden oluşan Kızılçay Formasyonu uyumlu olarak çökelmiştir. Havza güneyinde, denizin Üst Kretase sonlarında başlayan kuzeye doğru regresyonu neticesinde çökelmiş sığ denizel Taraklı, Selvipınar ve karasal Kızılçay Formasyonları gözlenirken; havza kuzeyi derin denizel özelliğini korumuş ve Seben Formasyonu üzerine uyumlu olarak türbiditik fasiyeste Halidiye Formasyonu'nun detritik kayaçları çökelmiştir.
        Batı Pontidler Tektonik Birliği içerisinde yer alan inceleme alanı, Alpin Orojenik Hareketleri'nden etkilenmiş ve yaklaşık N-S yönünde gelişmiş kompresyonal kuvvetlerin sonucunda E-W gidişli yapısal şekiller oluşmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9237
Rapor Adı ADAPAZARI H25-B1,B4,C1 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Konu PETROL ARAMALARI
Yer - Konum ADAPAZARI-SAKARYA SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BERK BESBELLİ

ADAPAZARI H25-B1,B4,C1 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09237
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 223,68TL


Etiketler: ADAPAZARI, PETROL, SAKARYA, 9237