• DOĞUTOROS JEOD. EVRİMİ KAYSERİ SİVAS KAHRAMANMARAŞ MALATYA

Doğu Toroslar’da K37 ve K38 paftaları ile sınırlanan çalışma alanında yapısal
konumlarına göre sırasıyla otokton/göreli otokton konumlu Geyikdağ Birliği, allokton
konumlu Tepecik istifi ve Bozkır Birliği ile paraallokton ve neootokton konumlu çökeller yer
alır.
Doğu Toros Kuşağı’nda geniş alanlar kaplayan, Geyikdağ Birliği çalışma alanında
Sarız ve Gürün çevresinde Karbonifer-Lütesiyen aralığındaki formasyonlar ile temsil
edilmektedir. Genellikle neritik ortam koşullarında bazen açık şelfte gelişmiş bu çökelim
boyunca sırasıyla; Ziyarettepesi (Alt Karbonifer), Yığılıtepe (Üst Permiyen), Katarası (Alt
Triyas), Çukuryurt (Alt Jura), Yüceyurt (Orta Jura-Kretase), Akdere (Kampaniyen-
Maastrihtiyen), Abdalpınarı (Paleosen-Alt Eosen) ve Demiroluk (Orta Eosen) Formasyonları
gelişmiştir. İstifte Üst Permiyen, Liyas ve Lütesiyen öncesi uyumsuzluklar ile Kampaniyen-
Maastrihtiyen dönemindeki göreli derinleşme bölgesel açıdan son derece önemlidir.
Üst Devoniyen-Kretase aralığındaki çökel kayalar ile temsil edilen sınırlı yüzleklere
sahip Tepecik istifi diğer kütleler ile belirgin olmayan bir yapısal ilişki sunmaktadır. Sırasıyla
Gümüşali (Üst Devoniyen), Sincanlı kireçtaşı (Üst Permiyen), Üzümyurdu formasyonu
(Liyas) ve Derindere (Orta Jura-Kretase) karbonatları ile temsil edilen istif Kireçlikyayla
Karışığı üzerinde tektonik olarak yer alır. Görünen tabanını oluşturan Üst Devoniyen birimleri
ile Üst Permiyen birimleri arasında tektonik ilişki bulunmaktadır. Tabanı uyumsuz, lithiotis
ve küçük megalodont fosilleri içeren kırıntılı-karbonat ardalanmalı Liyas çökelleri ile Orta
Jura-Kretase karbonatları arasındaki ilişki uyumludur. Stratigrafik özellikleri bakımından
Aladağ Birliği kapsamında değerlendirilen istifin Geyikdağ Birliği’ne olan benzerliği de
yadsınamaz.
Bozkır Birliği yapısal konumlarına göre sırayla Domuzdağ, Gülbahar ve Pınarbaşı
Ofiyolit Napı kütlelerinden oluşmaktadır. Andırın, Kırmızıkandil, Nurhak filişi ve
Karanasıflar Formasyonları ile temsil edilen Domuzdağ Napı Üst Triyas-Kampaniyen
boyunca sığ şelf-açık şelf koşullarında çökelmiştir. Maraşlı Formasyonu ile temsil edilen
Gülbahar Napı Orta Triyas-Kretase döneminde yamaç ve havza koşullarında çökelimini
gerçekleştirmiştir. Pınarbaşı Ofiyolit Napı çalışma alanında Kireçlikyayla Karışığı ile temsil
edilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11386
Rapor Adı DOĞU TOROSLARIN JEODİNAMİK EVRİMİ SARIZ (KAYSERİ), GÜRÜN (SİVAS), DAĞLICA (KAHRAMAN MARAŞ), DARENDE (MALATYA) VE ÇEVRESİ
Konu JEOLOJİK ETÜT
Yer - Konum Sarız (Kayseri), Gürün (Sivas), Dağlıca (Kahramanmaraş), Darende (Malatya)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2011
Yazarlar Özden VERGİLİ Ali Ekber AKÇAY Turgut TOK M Avni TAPTIK Hulusi SARIKAYA Osman YUMUK Vahdet TUNÇDEMİR Levent DUYGU Özmen EVCİMEN Sedat DURAN Adnan GÜVEN Sedat ARMAN

DOĞUTOROS JEOD. EVRİMİ KAYSERİ SİVAS KAHRAMANMARAŞ MALATYA

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11386
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.192,62TL


Etiketler: DOĞU TOROSLARIN JEODİNAMİK EVRİMİ SARIZ (KAYSERİ), GÜRÜN (SİVAS), DAĞLICA (KAHRAMAN MARAŞ), DARENDE (MALATYA) VE ÇEVRESİ