• ERZURUM-OLTU-SÜTKANS-KEMERKAYA LİNYİT SAHALARI REZİSTİVİTE DENEME ETÜTÜ RAPORU

1. ÖZET
        TKİ Doğu Linyitleri Müessese Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli sahalarda, jeoelektrik deneme etütleri yapmak üzere görevlendirilen jeofizik-elektrik ekibimizin uygulama yaptığı ikinci saha Sütkans üçüncü saha da Kemerkaya Sahaları'dır. Birbirlerine yakın, benzer yapıda ve aynı litolojik özellikler arzeden her iki saha da DLİ Oltu Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır (Ek 1).
        Açık ve kapalı işletme şeklinde kömür üretiminin devam ettiği Sütkans Sahası'ndaki uygulama profili kuzeybatı-güneydoğu yönünde ve açık işletmenin üzerinden geçecek şekilde planlanmıştır. Profilin uzunluğu ise 725 m'dir. Kemerkaya sahasındaki profil kuzey-güney yönünde ve bütün birimleri geçecek şekilde atılmıştır. Bu profilin uzunluğu da 475 m'dir. Araştırmada rezistivite yöntemi kullanılmıştır. Önce çeşitli seviyelerden Wenner elektrot dizilimi ile kaydırma ölçüleri alınmış, daha sonra da Schlumberger elektrot dizilimi ile az sayıda düşey elektrik sondaj (DES) yapılmıştır (Ek 2).
        Gerek Sütkans ve gerekse Kemerkaya Sahaları'nın her ikisi de yüksek kotlarda ve de son derece bozuk topografyaya sahiptir. Bu nedenle geniş alanda ayrıntılı jeofizik etüdü yapılması hemen hemen olanaksızdır. Ayrıca yapılan bu deneme etüdü verilerinden de yeterli, aydınlatıcı ve çözüm getirici bilgi üretilememiştir. Fakat yine de bazı bilgiler elde edilmiş ve tespitler yapılmıştır.
        Deneme etüdü sonuçlarından, özellikle Wenner kaydırma ölçülerinin verileri, formasyonların yanal sınırlarının tespitinde bir ölçüde başarılı olmuştur. Saptanabilen yanal sınırlar içinde en belirgin olarak izlenen formasyon, kömür damarlarını içeren zondur. Bu zon her iki sahada da düşük rezistiviteli olarak algılanmıştır (Ek 3 ve Ek 4). Schlumberger elektrot dizilimi ile her iki sahada da ikişer adet DES yapılmıştır. Ancak yüzey koşullarının olanaksızlığı, yeraltı yapısı ve hata limitlerinin çok artması nedeniyle gereken vede istenen derinliklere inilememiştir. Dolayısı ile sahadan derinlemesine olarak yeterli veri toplanamamıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle, genel olarak hem Sütkans ve hem de Kemerkaya Sahaları'nda, detay jeofizik etütleri yapılması, kanımızca fazla yarar getirmeyecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8892
Rapor Adı ERZURUM-OLTU-SÜTKANS-KEMERKAYA LİNYİT SAHALARI REZİSTİVİTE DENEME ETÜTÜ RAPORU
Konu ERZURUM-OLTU-SÜTKANS-KEMERKAYA LİNYİT SAHALARI REZİSTİVİTE DENEME ETÜTÜ RAPORU
Yer - Konum ERZURUM ERZURUM-OLTU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1989
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HÜDAVENDİGAR ŞAHİN

ERZURUM-OLTU-SÜTKANS-KEMERKAYA LİNYİT SAHALARI REZİSTİVİTE DENEME ETÜTÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08892
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 103,21TL


Etiketler: ERZURUM, LİNYİT, LİNYİT REZİSTİVİTE, OLTU, 8892