• BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-ARDUVAN 3 SAHASI APATİTLİ MANYETİT ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ RAPORU

1. ÖZET
       
Etüt Sahası; 1/25000 Ölçekli Elazığ K44-C4 yer alan ve Çizelge 1'de koordinatları belirlenen Bingöl-Genç-Avnik-Arduvan 3 Sayar Deresi Mevki Apatitli Manyetit Sahası'dır.
        Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün ve Endüstriyel Hammaddeler Dairesi Avnik Fosfat Kamp Şefliği'nin Ag Galerisi'nin sürüldüğü cevherleşme alanın Sayar Deresi Mevki'nde görülen cevherleşme alanı ile bağlantısını saptamak amacıyla manyetik etüt istenmiş ve bu öneri üzerine 1982 yılında çok kısa ve sınırlı bir zaman içerisinde sahada manyetik etüt yapılmıştır.
        Avnik Yöresi'nde mevcut sahalarda demire yönelik ilk çalışmalar 1938 yılında başlamış olup; prospeksiyon, jeolojik ve jeofizik etütler, sondajlı çalışmalarla 1979 yılına kadar sürdürülmüştür. Apatite yönelik çalışmalar devam etmektedir.
        Bölge, Bitlis Masifi içinde yer almakta olup, muhtelif rejyonal ve kontakt metamorfizmalara maruz kalmıştır.
        Kayalarım arazideki konumları ve petrografik özellikleri esas alınarak etüt sahasında yer alan jeolojik birimler yaşlıdan gence doğru şu şekilde sıralanmaktadır. Albit gnayslar, amfibolitler, mikaşistler, Permiyen yaşlı mermerler, diyorit, granit gnayslar ve manyetitli gnayslar şeklindedir.
        Yörede birbirleriyle griftolan, fakat jeolojik konum, metamorfizma ve petrografik özelliklerine göre ayırtlanabilen başlıca iki jenerasyona ait demir cevheri vardır. Bunlar bantlı cevherler ile bunların kendilerini kesen asit magmalarla parçalanıp içinde bulunduğu muhtelif derinliklerde, muhtelif miktarda ergimesi sonucu oluşan muhtelif yataklanma biçimleri veren, demir ve apatitçe zenginleşen bantsız cevherleşmelerdir.
        Bu cevherleşmelerin yer altındaki konumlarının belirlenmesi, mostra veren cevherleşmelerin birbirleri ile ilişkilerinin saptanması ve mostra vermeyen yatakların bulunması amacıyla sahada jeofizik manyetik etüt yapılmıştır.
        Jeofizik manyetik etütler sonucunda elde edilen anomali kapanımlarının şiddetli olduğu yerler; albit gnayslar içerisinde mercekler halinde bulunan, kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı apatitli mamyetitçe zengin amfibolit mostralarının üzeri ve çevresi olup, jeolojik ortam ve yapı ile uyumluluk içerisindedir (Ek 1).
        1982 yılında önerilen sahada 20 x 4 cm aralıklarla toplam 0.25 km2'lik alanda 264 manyetik istasyon noktasında ölçüler yapılarak sahanın etüdü gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7238
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-ARDUVAN 3 SAHASI APATİTLİ MANYETİT ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ RAPORU
Konu APATİTLİ MANYETİT ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ RAPORU
Yer - Konum BİNGÖL BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-ARDUVAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET ÖZTÜRK

BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-ARDUVAN 3 SAHASI APATİTLİ MANYETİT ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07238
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 36,75TL


Etiketler: APATİT, APATİTLİ MANYETİT, ARDUVAN, AVNİK, BİNGÖL, GENÇ, MANYETİK ETÜT, MANYETİT, 7238