• ERZURUM PAZARYOLU BÜYÜKDERE (ÇAYDERE DODOVİ TEPE) YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT ALTIN BAKIR KURŞUN ÇİNKO MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesince Adana-

Ceyhan-Narlık AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında akışkan

üretimine yönelik jeotermal enerji araştırma amaçlı ACN-2015/9 jeotermal araştırma

sondajı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile Adana ili, Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde

yer alan, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait AR: 10 no.lu Adana-Ceyhan-Narlık jeotermal

kaynak arama ruhsat sahasının jeotermal potansiyelinin ortaya konulması

amaçlanmıştır.

Sondajın gerçekleştirildiği AR: 10 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsat

sahasının içinde kaldığı bölgede esas olarak Misis İstifi yer almaktadır. Misis İstifi’nde;

en altta Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı, volkano-sedimanter bir istifle başlayan,

Paleozoyik, Mesozoyik mermer blokları içeren Dokuztekne Formasyonu yer almaktadır.

Dokuztekne Formasyonu üzerine Orta Eosen-Alt Miyosen yaşlı, fliş karakterli Andırın

Formasyonu uyumsuzluk ile gelir. Andırın Formasyonu yine kendisi gibi fliş karakterli,

Alt-Orta Miyosen yaşlı Karataş Formasyonu tarafından uyumsuzluk ile örtülür. Karataş

Formasyonu üzerinde ise Karataş Formasyonu’nun çakıltaşı üyesi yer almaktadır.

Kuvaterner yaşlı volkanizma ürünü olan Delihalil bazaltı kendinden yaşlı birimleri

kesen ve Yumurtalık Fayı boyunca yükselip yüzeye ulaşan bir yarık volkanizması

ürünüdür ve yayılım gösterdiği yerlerde Kuvaterner öncesi tüm birimleri

üzerlemektedir. Yine Kuvaterner yaşlı kaliş ve alüvyon çökelleri Misis Tepeleri’nin

yamaçlarından başlayıp tüm ovayı kaplayacak şekilde kendinden yaşlı olan birimleri

uyumsuzlukla üzerler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13870
Rapor Adı ERZURUM PAZARYOLU BÜYÜKDERE (ÇAYDERE DODOVİ TEPE) YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT ALTIN BAKIR KURŞUN ÇİNKO MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu METALİK MADENLERİ
Yer - Konum ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Mehmet ASLAN İsmail İZCİ İbrahim DALYAN

ERZURUM PAZARYOLU BÜYÜKDERE (ÇAYDERE DODOVİ TEPE) YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT ALTIN BAKIR KURŞUN ÇİNKO MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13870
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 2.266,38TL


Etiketler: ERZURUM PAZARYOLU BÜYÜKDERE (ÇAYDERE DODOVİ TEPE) YÖRESİNDEKİ AR-201400282 NO’LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT ALTIN BAKIR KURŞUN ÇİNKO MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU