• AYDIN-KUYUCAK AK-2 SICAK SU RAPORU

Aydın-Kuyucak jeotermal sahası Menderes grabeninin yaklaşık orta kısmında
yer almaktadır. Sahadaki jeotermal sistem, graben yapısını oluşturan D-B yönlü tektonik
hatlara bağlı olarak gelişmiş bulunmaktadır.
2008-2009 yılında “Denizli İli ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları Projesi”
kapsamında Aydın ilinin Kuyucak ilçesindeki jeotermal sistemin araştırılması ve ülke
ekonomisine kazandırılması amacı ile Kuyucak AK-2 sondajı yapılmıştır. 1.134 m
derinliğindeki sondajda 0-40 metreler arasında Holosen yaşlı alüvyon ve alüvyon
yelpazesi, 40-86 metreler arasında Pleyistosen yaşlı Umurlu formasyonuna ait yer yer
killi, kumtaşı ve çakıltaşı, 86-190 metreler arasında Pliyosen yaşlı Arzular
formasyonuna ait kiltaşı-silttaşı, çok az kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri, 190-644 metreler
arası Orta Miyosen yaşlı Hasköy formasyonuna ait kumtaşı, 644 m’den sondajın
bitirildiği derinlik olan 1.134 metreye kadar ise Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi
Metamorfikleri’ne ait kuvarsit ara bantlı gnayslar kesilmiştir.
Sondajda üst kısımlardan düşük sıcaklıklı akışkanın karışmasını önlemek ve
kuyu emniyetini sağlamak için yüzeyden itibaren 320 m’ye kadar 133/8”, 695 m’ye
kadarsa 95/8” muhafaza boruları inilmiş ve boruların etrafı çimentolanmıştır. 735-1.134
m’ler arası 8½” matkapla ilerlenen kuyuda delme işleminin tamamlanmasının ardından
684-1.134 m’ler arası 7” kapalı ve filtreli borularla teçhiz edilmiştir.
AK-2 jeotermal sondajında delme işleminin tamamlanmasından sonra kuyuya ait
sıcaklık, üretim ve reenjeksiyon parametrelerinin belirlenmesi amacıyla test
çalışmalarına başlanmış ve bu kapsamda, kuyu 3 l/s artezyenik üretimde iken dinamik
sıcaklık-dinamik basınç ölçüleri alınmıştır. Preventer kaçırdığı için kuyuda statik
sıcaklık-statik basınç ölçüleri alınamamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1.110 m’de 95,01
oC kuyu dibi, 67,5 oC üretim sıcaklığına ve 3 l/s artezyenik, 5,54 l/s kompresör
debisine sahip sıcak su üretimi sağlanmıştır.
Sondajda üretim esnasında sıcak su numunesi alınmış ve MTA kimya
laboratuarında analizi yapılmıştır. AK-2 sondaj suyunun toplam mineral içeriği 1.021,78
mg/l olup, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği standartlarına göre sodyumlu,
bikarbonatlı, sülfatlı, karbonatlı, sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11745
Rapor Adı AYDIN-KUYUCAK AK-2 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu SICAK SU SONDAJI
Yer - Konum AYDIN KUYUCAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi TEMMUZ 2014
Yazarlar Ünsal TURALI Osman GÖKMENOĞLU Hüseyin DÜNYA

AYDIN-KUYUCAK AK-2 SICAK SU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11745
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 91,40TL


Etiketler: AYDIN-KUYUCAK AK-2 SICAK SU SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU