• BALIKESİR-BİGADİÇ-HİSARKÖY JEOTERMAL ALANI HK-2, HK-3, HK-4 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZET
       
Balıkesir-Bigadiç-Hisarköy Jeotermal Alanı Balıkesir'in 57 km güneydoğusunda bulunur. İç Batı Anadolu'da yer alan çalışma alanında temeli yörede yüzlek vermeyen ofiyolit oluşturur. Bu birim riyodasit, dasit, tüf, aglomera ve karbonatlı seviyelerden oluşan Tersiyer yaşlı Dedetepe Formasyonunca örtülür. Tüm bu birimler üzerinde ise Kuvaterner yaşlı alüvyon ve traverten yer alır.
        Yörede boşalım yapan akışkanların yükselimini sağlayan ana fay sistemleri normal fay olup, KB-GD doğrultusunda uzanmaktadır.
        Bölgede yapılan jeofizik etüt sonucu elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda saha içinde jeotermal aktivite açısından hedeflenebilecek 3 zon belirlenmiştir. Bunlardan birincisi Hisarköy Yerleşim Alanının içi ve yakın çevresi, ikincisi belediye kaplıca tesisleri civarı, üçüncüsü de sahanın kuzeybatısında 05 ve 06 profillerinin kuzey ucunda algılanan düşük rezistiviteli zonlardır (Şahin ve Mutlu, 2000).
        Sahada oluşan yağışlar, yeraltı sulan ve akarsular derinlere süzülerek jeotermal akışkanların beslenme sularını oluştururlar.
        0.6 km2'lik yüzey belirteç alanı ile Bigadiç'in doğusunda yer alan Hisarköy jeotermal alanı fayların kesim noktalarında bulunan ve yaklaşık 10 l/sn toplam debili ve yüksek sıcaklıkla (24-93.5 °C) termal su kaynakları, toplam debileri 103 l/sn'ye varan (57-98°C) sıcak su kuyuları, bölgede yüzlek veren volkanik kayaçlarının varlığı sahanın jeotermal enerji potansiyelinin göstergeleridir.
        Bigadiç Jeotermal Alanı'na ait sular Uluslararası Hidrojeologlar Birliği Sınıflamasına göre bor ve flor içeren sodyumlu-bikarbonatlı, sülfattı, klorlu, sıcak su (HK-2 sondajı) sınıfına girmektedir.
        Hisarköy sahasında açılan 429 m derinlikteki HK-2 sondajında 98 °C sıcaklıkta 60 l/s debide, 307 m derinlikte açılan HK-3 sondajında 98 °C sıcaklıkta artezyen halinde 40 l/s debide, 750 m derinlikte açılan HK-4 sondajında 57 °C sıcaklıkta kompresörle 3 1/ s debide sıcak su üretimi sağlanmıştır.
        Sahada açılan kuyulardan üretilecek akışkanların ısıtmacılık, kaplıcacılık ve seracılıkta kullanılmaları olanaklıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10517
Rapor Adı BALIKESİR-BİGADİÇ-HİSARKÖY JEOTERMAL ALANI HK-2, HK-3, HK-4 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJLAR
Yer - Konum BALIKESİR BALIKESİR-BİGADİÇ-HİSARKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ARİF GÜDÜCÜ DR.ALİ İHSAN GEVREK ERDOĞAN ÖLMEZ İSA CAN SÜLEYMAN YILDIZ

BALIKESİR-BİGADİÇ-HİSARKÖY JEOTERMAL ALANI HK-2, HK-3, HK-4 JEOTERMAL SONDAJLARI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10517
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 131,20TL


Etiketler: BALIKESİR, BİGADİÇ, HİSARKÖY, JEOTERMAL ALANLAR, JEOTERMAL SONDAJLAR, KUYU BİTİRME RAPORU, 10517