• DAĞKÜPLÜ (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) GÜNDÜZLER SEPETÇİ (BEYAZALTIN) MARGI (KOZLUBEL) TAYCILAR (MERKEZ-ESKİŞEHİR) BAŞÖREN (ALPU-ESKİŞEHİR) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON VE GÜNCELLEŞTİRME RAPORU

ÖZ
        Rapor; Eskişehir, Alpu, Sarıcakaya arasında yer alan Dağküplü, Gündüzler, Sepetçi (Beyazaltın), Margi (Kozlubel), Tayalar, Başören yörelerindeki krom prospeksiyon ve güncelleştirme çalışmalarını kapsamaktadır.
        Krom prospeksiyonu yapılan çalışma alanında (Dağküplü ofiyolit karmaşığı,Taştepe bölümü), litolojik birim olarak ultramafik kayaçlardan tektonitler ve kümülatlar bulunmaktadır. Tektonitler çoğunlukla harzburjitlerden oluşmuş olup ayrıca içerisinde iç yapıya uygun dunit katmanlanmaları ve mercekleri de izlenmektedir. Kümülatlar ise genelde dunitlerden oluşmuş olup içerisinde seyrek olarak vebsteritler görülmektedir. Ayrıca tektonit ve kümülat kökenli dunitler içerisinde kromit cevherleşmeleri yaygın olarak gözlenmektedir. Tüm bu birimlerde aşırı serpantinleşme söz konusu olup yer yer listvenitleşme görülmektedir.
        Çalışma alanının doğusunda tektonit kökenli harzburjitler, batısında kümülat kökenli dunitler çoğunluktadır. Kümülatlar, tektonitler üzerine açılı uyumsuzluk olarak yorumlanan bir dokanakla gelmektedirler. Tüm bu birimlerin doğrultuları genelde K-G, KB-GD olup eğimleri kabaca 60-75o ile D ve KD'dur.
        Ultramafik kayaçlar, ofiyolitin diğer birimleri ve mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ile tektonik ilişkilidirler. Tüm bu birimlerin büyük çoğunluğu kalın Neojen formasyonları ile örtülüdürler.
        Çalışma sahasındaki krom cevherleşmeleri podiform tipte yataklar halinde bulunmaktadırlar. Cevherli zonlar genellikle bantlı (bant kalınlıkları birkaç mm ile birkaç on cm arasında değişmektedir) ve saçılmış yer yer mercek yapılı ve nodüllü karakterdirler. Cevher tenörleri % 5-48 Cr2O3 arasında değişmektedir. Cr2O3 tenörü % 48 ve üzerinde olan cevher çok nadirdir.
        Cevherleşmelerin içerisinde bulundukları yan kayaç dunit ile aralarındaki dokanak ilişkisi genellikle ilksel bazı durumlarda tektoniktir. Gerek ilksel ve gerekse tektonik ilişkili cevherleşmelerin konumları, prospeksiyon çalışması yapılan peridotit masifindeki iç yapı düzenine uygunluk göstermektedir. Cevherleşmelerin doğrultuları genelde K-G, KKB-GGD, KB-GD olup eğimleri 30-80o arasında D, DKD, KD'dur. Yer yer ters yöne eğimli cevherleşmelerde bulunduğu gibi dik ve yataya yakın eğimli cevherleşmelerde gözlenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10037
Rapor Adı DAĞKÜPLÜ (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) GÜNDÜZLER SEPETÇİ (BEYAZALTIN) MARGI (KOZLUBEL),TAYCILAR (MERKEZ-ESKİŞEHİR) BAŞÖREN (ALPU-ESKİŞEHİR) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON VE GÜNCELLEŞTİRME RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1997
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN

DAĞKÜPLÜ (SARICAKAYA-ESKİŞEHİR) GÜNDÜZLER SEPETÇİ (BEYAZALTIN) MARGI (KOZLUBEL) TAYCILAR (MERKEZ-ESKİŞEHİR) BAŞÖREN (ALPU-ESKİŞEHİR) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON VE GÜNCELLEŞTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10037
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 497,59TL


Etiketler: ESKİŞEHİR, KROM, 10037