• ÇORUM LAÇİN SUNGURLU ALACA ORTAKÖY MECİTÖZÜ (ÇORUM) ARASINDA KALAN YÜZEYLEYEN OFİYOLİTLERİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
        Rapor, Çorum İli sınırları içerisinde; Çorum, Laçin, Sungurlu, Alaca, Ortaköy, Mecitözü (ÇORUM) arasında yüzeyleyen ofiyolitlerdeki krom prospeksiyon çalışmalarını içermektedir.
        Krom prospeksiyonu yapılan çalışma sahası ve çevresinde, litolojik birim olarak Triyas ve Permotriyas yaşlı metamorfik kayaçlar, Liyas ile başlayıp Maestrihtiyen'e kadar devam eden genellikle şelf karbonatlardan oluşan istifler, Türoniyen-Kampaniyen yerleşme yaşlı Ofiyolitli Melanj, Eosen yaşlı denizel  çökeller, Neojen yaşlı karasal çökeller ve alüvyonlar (Özcan ve Diğerleri, 1980'e göre) bulunmaktadırlar.
        Krom cevherleşmelerinin içerisinde bulunduğu ultramafik kayaçlar, dunit ve harzburjitlerden ibaret olup serpantinleşme yaygındır. Bazı yüzeyleşmelerde, listvenitleşme de görülmektedir. Bu birimler, Ofiyolitli Karışık içerisinde  dağınık  kütleler halinde ve çok küçük alanlarda gözlenmektedirler.
        En geniş ultramafit yayılımı, Çorumun KB'sında Çatak Köyü yakınında olup yaklaşık 5 km2'dir. Krom cevherleşmeleri de ağırlıklı olarak bu birimde yer almaktadırlar.
        Çalışma sahası, geniş bir alan kaplamasına (yaklaşık 1200 km2) rağmen ultramafik kayaç ve krom cevherleşmesi yönünden çok fakirdir. Sahada, 11 ayrı yerde cevherleşme ortaya çıkarılmış olup bunun 10 tanesi Çatak Köyü yakınındadır. Burada da cevher için açılmış yarmalarda cevher izleri görülememiştir. Ancak yarmaların çevrelerinde cevher döküntüleri izlenmektedir. Cevherleşmelerin podiform tipte yataklar halinde bulunduk/an kabul edilebilinir. Ayrıca bu arama veya işletme amacıyla açılan yarmalardaki cevherleşmelerin çok küçük boyutlarda oldukları kesindir. Cevherleşmeler genelde merceksi yapılı yer yer saçılmış ve bantlı karakterdedirler. Cevherlerin Cr2O3 tenörleri % 15-48 arasında değişmekte olup yan kayaç dunit ile olan ilişkilerinin genellikle tektonik oldukları söylenebilinir.
        Çalışma sahasında, gözlenilen krom cevherleşmelerinin ekonomik açıdan hiç bir değeri yoktur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10011
Rapor Adı ÇORUM LAÇİN SUNGURLU ALACA ORTAKÖY MECİTÖZÜ (ÇORUM) ARASINDA KALAN YÜZEYLEYEN OFİYOLİTLERİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ÇORUM ÇORUM,LAÇİN,SUNGURLU,ALACA,ORTAKÖY,MECİTÖZÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1977
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN NEVZAT TAŞAN

ÇORUM LAÇİN SUNGURLU ALACA ORTAKÖY MECİTÖZÜ (ÇORUM) ARASINDA KALAN YÜZEYLEYEN OFİYOLİTLERİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10011
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 137,26TL


Etiketler: ALACA, ÇORUM, KROM, OFİYOLİT, SUNGURLU, 10011