• BAĞDİBİ (DALAMAN-MUĞLA) KROMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZ
        Raporda konu edilen çalışma, Güneybatı Anadolu Peridotit Masifi'nin Kuzey Peridotit Birimi'nde, 1/25.000 ölçekli Fethiye 022-a1 Paftası içinde yaklaşık 1 km2'lik bir sahayı kapsamaktadır. Saha içersindeki Bağdibi Krom Ocakları ve çevresinde 1/2.000 ölçekli jeolojik detay etüt çalışması ve 1/200 ölçekli yeraltı galeri haritaları yapılmıştır.
        İnceleme alanında ultrabazik kayaçlar ve bu kayaçları kesen bazik dayklar (dolerit), ayrıca saha batısında bu kayaçların altında ve mekanik sınırlı olarak küçük bir alanda kireçtaşları yüzeylemektedir. Hakim litolojik birim harzburjitler olup dunitler bu birim içinde genellikle küçük bantlar halinde, cevherli zonlarda ise cevheri saran kılıf şeklinde görülmektedir. Sahada dunit bantlarının konumu, magmatik bantlanma ve krom bantlanmasına uyumludur. Magmatik bantlanmalar (N-S),(NE-SW) doğrultuda ve (E), (SE)'ya eğimli olarak görülmektedir.
        Çalışma sahası içerisinde, önceden üretimi yapılmış ocaklar ve çevresi incelenmiş ve yüzey jeoloji haritasına yeraltı üretim planları da çizilerek değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, cevher adeselerinin derinlik ve doğrultu devamlarını araştırmak üzere; 2 ayrı lokasyondan toplam 161.00 m galeri açılmış ve galeri içinden 5 adet toplam 238.95 m yeraltı sondajı ve ayrıca b lokasyondan 6 adet toplam 680.05 m yerüstü sondajı yapılmıştır.
        Bu çalışmalar sonunda; 4154 ton görünür ve 1000 ton kadar muhtemel olmak üzere toplam 5154 ton yeni rezerv saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8112
Rapor Adı BAĞDİBİ (DALAMAN-MUĞLA) KROMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KROMİT
Yer - Konum DALAMAN-MUĞLA MUĞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞAHİN ŞAHAN ŞEVKİ BİRGİLİ

BAĞDİBİ (DALAMAN-MUĞLA) KROMİT YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08112
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 611,66TL


Etiketler: DALAMAN, KROMİT, MUĞLA, 8112