• ARDAVİRAN-BOYALICA (DURSUNBEY/BALIKESİR) , TONGURDAK KIRÇALI-NEDİMAĞA (HARMANCI-ORHANELİ/BURSA) KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Çalışma sahaları Dursunbey-Harmarcık arasında yer alan 5 sahayı kapsamaktadır (Adaviran, Boyalıca, Tongurdak, Kırcalı vs Nedimağa Krom Ocak ve yarmaları). Bu ocaklar ve çevresinde yaklaşık 1 km2 1/1.000 ölçekli detay etüt çalışması ile 600 m, 1/500 ölçekli yeraltı etüt çalışması yapılmıştır.
        Etüt alanları tektonitler içerisinde bulunmakta olup hakim kayaç birimi bazı ocaklarda harzburjit bazılarında ise dunittir. Kromit cevherleşmeleri dunit sonları içerisinde iç yapıya uygun olarak dissemine, masif, bantlı (değişik kalınlıklarda) ve nodüllü karakterde uzanım gösterirler.
        Ayrıca yapısal hatlarda zayıflık düzlemleri boyunca düzgün bir şekilde dizilmiş dolerit daykları izlenmektedir.
        Adaviran Krom Ocakları yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda bir uzanım göstermektedirler. Cevherleşme, cevher yankayaç zayıflık sonunda oluşan yatak faylarının kontrolünde bulunduğundan cevher yankayaç ilişkileri genellikle tektoniktir. Sahada D-B, KKD-GGB doğrultusunda uzanan faylar cevherleşmeyi doğrultuları boyunca sistematik olarak çeşitli atımlara uğratmışlardır. Etüt alanının büyük bir kısmı örtülü olmasına rağmen çoğunlukla izlenebilen kayaç türü harzburjitlerdir. Dunitler ise yarmalar boyunca cevher zonlarının etrafını sarar şekilde uzanmaktadırlar. Çalışma sahasının batı ve kuzeybatısında volkanik kayaçları görmekteyiz. Ultrabazik kayaçlar ile volkanik kavaçların dokanaklarına yaklaşıldıkça yoğun Listfenit Zonları izlenmektedir. Makroskobik olarak kırmızımsı görünen bu kayaçlar içerdikleri yoğun silis nedeni ile oldukça serttirler. Aynı Listfenit Zonları'nı sahanın doğu kesiminde de yaygın olarak görmekteyiz.
        Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan cevherleşmenin yarmalarla tespit edilmiş uzunluğu yaklaşık 600 m kadardır. Yarmalarda izlenen cevherleşme masif ve yer yer dissemine karakterlidir. Sahada yapılan yeraltı çalışmaları ve yüzey jeoloji verileri değerlendirilerek cevherleşmenin doğrultu ve eğim yönünde uzanan devamlılıklarının araştırılması amacı ile bir dizi sondaj çalışması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8077
Rapor Adı ARDAVİRAN-BOYALICA (DURSUNBEY/BALIKESİR) , TONGURDAK KIRÇALI-NEDİMAĞA (HARMANCI-ORHANELİ/BURSA) KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum BURSA-BALIKESİR TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MAHİR İZMİR YUSUF SEÇER

ARDAVİRAN-BOYALICA (DURSUNBEY/BALIKESİR) , TONGURDAK KIRÇALI-NEDİMAĞA (HARMANCI-ORHANELİ/BURSA) KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08077
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 398,64TL


Etiketler: BALIKESİR, BURSA, KROM, 8077