• ELAZIĞ-KEBAN-PINARLAR KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201300540 NO’LU (ER: 3305655) IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADENLERİN (Cu-Mo-Fe-Zn-Pb-Ag- Au ve Jips) BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU


Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.ÖZ
Ruhsat sahası Doğu Anadolu Bölgesi içerisindeki Elazığ ili Keban ilçesinin 3
km batısında yer alır ve eski bir metalojenik provensidir. Başlıca skarn
mineralizasyonları; Fırat nehrinin doğusunda yer alan Derebaca-Fırat Ana Ocağı (Pb-
Zn), Zeytindağ-Hazne Mağara-Sulu Mağara-Molaveli Sırtları (Pb-Zn), Zeryandere
(Pb,Zn,Fe), Asker Tepe – Nallıziyaret-Kebandere (Mo,Cu,W) ile Fırat nehri
batısındaki Mıstık Mağara (Pb-Zn) ve Karamağara Dere (CaF2,Mo) ‘dir. Keban Batı
Fırat skarn yatağı; Torid Kuşağı’nda yer alan Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı,
Hersiniyen ve Alpin orojenezlerinden etkilenen metamorfikler içine yerleşmiştir.
Skarnın kökeni ve gelişimi; Üst Kretase-Paleosen yaşlı ve alkali bileşimli siyenitlerin,
Permo-Triyas / Permo- Karbonifer yaşlı karbonatça zengin kayaçlara ve şistlere
intrüzyonlarıyla ilişkilidir. Skarn gelişiminin çeşitli aşamalarını yansıtan zamansal ve
mekânsal zonlanmaları sergiler. Erken oluşmuş ilerleyen (prograt) mineral toplulukları
değişken şekilde over-pirint (üzerlenmiş) olmuştur. İlk metamorfizma, geniş
çevrelerde hornfels ve mermer halelerini oluşturmuştur. Sonraki metasomatizma
yüksek-sıcaklık susuz kalkslikat topluluklarını oluşturmuştur ki bu topluluklar olasılıkla
üzerlenmiş veya artan sülfür konsantrasyonları şartları altında depolanmış sülfit
mineralleri (başlıca pirit) içeren düşük sıcaklık sulu topluluklar tarafından kesilmiştir.
Keban-Batı Fırat skarn cevherleşmeleri; Cu-Mo skarn (proksimal), Pb-Zn skarn
(distal) ve Au-içeren skarn olmak üzere 3 ayrı tipte değerlendirilmiştir. Cevher
mineralleri masif, tabakalı, damarlı ve (veya) yayılmış formda bulunur; tane
büyüklüğü oldukça değişkendir ve ince ile çok kaba arasında değişir. Cevherler; sülfit
mineral zonları, oksit zonlar ve süperjen zonlar halinde izlenir. Keban
cevherleşmelerinin polimetal özellikte olması ve element korelasyonları, sahadaki
sondaj çalışmalarının farklı sektörler halinde değerlendirilmesini kaçınılmaz hale
getirmiştir. Kaynak rezerv hesaplama çalışmaları kapsamında saha 4 farklı sektör
(Karamağara dere mevkii-A sektörü, Geyik Tepe güneyi-B sektörü, Yahyalı Mahallesi
mevkii-C sektörü ve Şeyhlik dere mevkii-D sektörü) halinde değerlendirilmiştir. Saha
genelinde toplam (A, B, C sektörlerinde); 73.927.600 ton, 178 ppm Mo; 2.190.840
ton, 498 ppb Au; 6.251.872 ton, 3.980 ppm Pb, 7817 ppm Zn; 11.272.500 ton, 3.327
ppm Cu; 796.800 ton, 26 ppm Ag; (D sektöründe), 500.000 ton, Jips (%32 CaO, %14
H2O, %34 SO3) kaynak tahmin edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13783
Rapor Adı ELAZIĞ-KEBAN-PINARLAR KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201300540 NO’LU (ER: 3305655) IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADENLERİN (Cu-Mo-Fe-Zn-Pb-Ag- Au ve Jips) BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN-DEMİR-ÇİNKO-KURŞUN-GÜMÜŞ-ALTIN-JİPS
Yer - Konum ELAZIĞ-KEBAN-PINARLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Ocak-2019
Yazarlar Dr. Nail YILDIRIM Mahmut EROĞLU Leman ÇETİNER

ELAZIĞ-KEBAN-PINARLAR KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201300540 NO’LU (ER: 3305655) IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADENLERİN (Cu-Mo-Fe-Zn-Pb-Ag- Au ve Jips) BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13783
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 9.097,24TL


Etiketler: ELAZIĞ-KEBAN-PINARLAR KÖYÜ YÖRESİNDEKİ AR: 201300540 NO’LU (ER: 3305655) IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT MADENLERİN (Cu-Mo-Fe-Zn-Pb-Ag- Au ve Jips) BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK TAHMİN RAPORU