• ÇİFTAY A.Ş. KEBAN KURŞUNKAYA PROJESİ RUHSAT SAHASININ KİNEMATİK ANALİZLERİ

ÖZ
Çalışma alanı Elazığ ili Keban ilçesinin güneybatısında, 1/25.000 ölçekli Malatya
K41a3 paftasının güneyinde, Bağneli Dağı ile Fırat Nehri arasında kalan yaklaşık 12
kilometrekarelik bir alandır (Şekil 1).
Bu çalışmada; Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Elazığ Keban Kurşunkaya projesi
ruhsat sahası kapsamında ihtiyaç duyulan kinematik analizler yapılmıştır. Bu analizler için; 10
günlük arazi çalışması süresince, tabaka konumları, faylar, eklemler, makaslama çatlakları,
tansiyon çatlakları, içi mineral dolgulu eklemler olmak üzere toplamda 5375 adet veri yerinde
ölçülmüştür.
Yapılan ölçümler 1 adeti genel, 13 adeti farklı bölgeleri ifade edecek şekilde toplamda
14 bölgeyi ifade eden gruplara ayrılmış ve değerlendirmeler bu gruplar içinde ayrı ayrı
yapılmıştır. Bu gruplar, çalışma alanının jeolojik ve yapısal özelliklerine göre ve proje
planlaması dikkate alınarak seçilmiştir (Şekil 11). Bölgenin jeolojik haritası Asutay vd. 1986
tarafından yazılan MTA raporundan revize edilerek tekrar değerlendirilmiştir. Önceki
çalışmalarda kayaçlarda fosil tespit edilemediğinden çalışma alanındaki kayaçların jeolojik
yaşları ile ilgili tartışmalar vardır. Bu çalışmanın süresi kayaçlardan paleontolojik, petrografik
ve radyometrik örnekler derleyerek analizler yapmak için yeterli değildir. Bu nedenle literatür
çalışmalarından faydalanılarak, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesinden Asutay vd.
1986 tarafından yazılan “Doğu Toroslar Keban-Baskil (Elazığ) Dolaylarının Jeolojisi”
raporundaki Keban-Baskil (Elazığ) ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (Şekil 3),
jeolojik haritası (Şekil 4), jeolojik harita açıklamaları (Şekil 5), bazı bölümlerde aynen bazı
bölümlerde de revize edilerek kullanılmıştır.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13747
Rapor Adı ÇİFTAY A.Ş. KEBAN KURŞUNKAYA PROJESİ RUHSAT SAHASININ KİNEMATİK ANALİZLERİ
Konu JEOLOJİK ETÜT KİNEMATİK ANALİZLER
Yer - Konum ELAZIĞ-KEBAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Hünkâr DEMİRBAĞ

ÇİFTAY A.Ş. KEBAN KURŞUNKAYA PROJESİ RUHSAT SAHASININ KİNEMATİK ANALİZLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13747
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 423,20TL


Etiketler: ÇİFTAY A.Ş. KEBAN KURŞUNKAYA PROJESİ RUHSAT SAHASININ KİNEMATİK ANALİZLERİ