• KARS-DİGOR-KİLİTTAŞ (AR:29807) RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASINA AİT SONDAJLI JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        1987 yılında detay etüdü yapılmış olan, MTA Genel Müdürlüğüne ait AR:29807 Ruhsat No'lu sahasında kömürün yayılımı ve ekonomik olup olmadığını araştırmak amacıyla (1988 yılında toplam 789.00 m) 4 adet arama sondajı yapılmıştır.
        Ruhsat sahası, 1/25.000 Ölçekli Erivan H51-d2 paftasında yer alır. Kars İli'nin Digör İlçesi'ne bağlı, Kilittaş, Sorguçkavak ve Halıkışlak Köyleri arasında kalan ruhsat sahasının büyük bir kesimi askeri 1. ve 2.derecede yasak bölgeler dahilindedir.
        Sahada en altta yer alan Miyosen Formasyonlar, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ardalanmasıdan oluşur. Rengi sarımsı yeşilimsidir. Miyosen Formasyonların üzerine uyumsuz olarak Üst Pliyosen yaşlı, silttaşı, kiltaşı marn, kil, silt, kum ve linyitli seri gelir. Bu seri gri renktedir. En üstte Kuvaterner yaşlı plato bazaltları ve teras çakılları yeri alır ve sahanın büyük bir kısmını kaplar.
        Kömür, ruhsat sahasında mostra vermemektedir. Ruhsat sahasının yaklaşık 200 m kadar KD'sunda, Kilittaşı Köyü Karakolu'nun 250 m kadar güneyindeki Üst Pliyosen birimlerinde yarma yapılmıştır. Bu yarmada 1.40 m'lik kömürlü horizonda görülen kömür damarlarının, ruhsat sahamızdaki devamlılığını araştırmak ve kalitesini tespit edebilmek için sondajlar yapılmıştır.
        Bu sondajların sonucunda; sahada ekonomik kömür rezervi bulunmadığı tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8906
Rapor Adı KARS-DİGOR-KİLİTTAŞ (AR:29807) RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASINA AİT SONDAJLI JEOLOJİ RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum KARS KARS-DİGOR-KİLİTTAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SÜLEYMAN DÜMENCİ

KARS-DİGOR-KİLİTTAŞ (AR:29807) RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASINA AİT SONDAJLI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08906
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 113,68TL


Etiketler: DİGOR, KARS, LİNYİT, 8906