•  MANİSA-ALAŞEHİR-AZITEPE AR:201400218 (ER: 3315116) NUMARALI TİTAN RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU


ÖZ

Çalışma, Manisa-Alaşehir-Azıtepe ve yakın civarındaki AR: 201400218 (ER:

3315116) numaralı ruhsat sahasında gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Ruhsat sahası İzmir I20 b3-b4 numaralı paftalarda olup, 7237,12 hektarlık alanı

kapsamaktadır.

Sahada Menderes Masifi’ne ait örtü ve çekirdek serisine ait birimler ve bunları örten

genç çökeller gözlenmektedir. Çekirdek serisinde, gözlü gnays, migmatit,

metagabro/amfibolit, kuvarsit, mikagnays; örtü serisinde ise, mikaşist, granat-mikaşist,

mermer ve skarn türü kayaçlar, en üst bölümde ise Neojen yaşlı çakıltaşı - kumtaşı - kireçtaşı

ardalanması ve alüvyondan oluşan genç sedimanlar yüzlek vermektedir.

Titan zenginleşmeleri Manisa-Alaşehir-Azıtepe Köyü, Koruklunun Dere Mevki’inde

yüzeyleyen metagabro/amfibolit kütlesinde gözlenmektedir. Bunun dışında birkaç ufak

yüzeyleme daha gözlenmiştir. Bu kütleler oldukça küçük ve titan içeriği açısından da fakirdir.

Saha, Genel Müdürlüğümüz MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye

Titan Aramaları Projesi kapsamında yapılan prospeksiyon çalışmaları sonucunda ortaya

çıkarılmıştır. Metagabro/amfibolit kütlelerini içine alan saha, 1997 yılında ruhsatlandırılmış

ve 2001 yılı sonuna kadar sondajlı detay maden jeolojisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kütle

üzerinde, 2001 yılındaki çalışmalarda, 4 farklı lokasyonda toplam 901,30 m sondaj

yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Azıtepe-Koruklunun Dere Mevkii ve yakın civarında

yüzeyleyen alanda ortalama % 4,95 TiO2 içerikli 5.1 milyon ton metagabro/amfibolit

kütlesinin varlığı belirlenmiştir.

2014 yılında, önceki yapılan sondajların sığ kalması, titanın artan stratejik önemi ve

yapılan değerlendirmeler sonucunda, saha yeniden ruhsatlandırılarak sondajlı detay maden

jeolojisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında 4 lokasyonda toplam 1784,00 m, 2018

yılında ise 7 lokasyon, 9 kuyuda toplam 2765,80 m sondaj yapılmıştır.

Sahada 0,70 km2 alana yayılmış ve ortalama kalınlığı 316 m olan bir

metagabro/amfibolit kütlesi yüzeylemektedir. Yüzeyden ve karotlardan alınan örneklerin

analiz sonuçlarına göre TiO2 değeri % 3,00 ile % 12,00 arasında değişmektedir. Kütlenin

ortalama TiO2 içeriği % 4,00 tür. Sondajlarda % 4,50 ve üzeri TiO2 içerikli bölümler dikkate

alındığında ortalama değer % 5.40 a çıkmaktadır.

TiO2 kaynağı olan ana mineral ilmenittir (FeTiO3). Seyrek olarak rutil (TiO2), aksesuar

olarak da sfen (titanit, CaTiO5) mineralleri bulunur.

i2015 yılında yapılan sondajlardan elde edilen karotlardan % 4,50 ve üzeri TiO2

içeriğine sahip seviyelerden derlenen örnek üzerinde yapılan teknolojik çalışmada şu sonuçlar

elde edilmiştir:

% 24,00 TiO2 içerikli konsantre % 58,84 verimle elde edilmiştir. Ayrıca zenginleştirme

koşulları değiştirildiğinde verim düşmekte, buna karşın konsantrenin TiO2 içeriği artmaktadır.

Bu durumda % 31,78 TiO2 içerikli konsantre % 47,91 verimle elde edilmektedir.

2015 ve 2018 yılında yapılan sondajlardan elde edilen verilerin ışığında yapılan

rezerv/kaynak kestirim çalışmaları sonucunda, sahada ~ 16 milyon ton, ~ % 5,35 TiO2

içerikli kaynak kestirimi yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14038
Rapor Adı MANİSA-ALAŞEHİR-AZITEPE AR:201400218 (ER: 3315116) NUMARALI TİTAN RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu TİTAN ARAMALARI
Yer - Konum MANİSA-ALAŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2022
Yazarlar Haşim AĞRILI Turgut ÇOLAK Murat ÜNAL A. Baki GÜNAYDIN Abdülkerim AYDINDAĞ Dr. Yavuz ÇUBUK Hamdi KIRBAŞ

MANİSA-ALAŞEHİR-AZITEPE AR:201400218 (ER: 3315116) NUMARALI TİTAN RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14038
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 478,10TL


Etiketler: MANİSA-ALAŞEHİR-AZITEPE AR:201400218 (ER: 3315116) NUMARALI TİTAN RUHSAT SAHASINA AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU