• 1/25.000 ÖLÇEKLİ DİVRİĞİ İ39-D2 PAFTASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

1/25.000 ÖLÇEKLİ DİVRİĞİ İ39-d2 PAFTASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

ÖZET
       
Etüdümüzün gayesi, bölgenin petrol imkanlarının araştırılması olması dolayısıyla çalışmalarımız bölgedeki her türlü petrol ihtiva edebilecek kapanların tespitine, kayaçların porozite, permeabilite v.s. gibi fiziki özelliklerinin tayinine ve jeolojik teşekkülatın aydınlatılmasına hasredilmiştir.
        Tetkik sahamızdaki jeolojik teşekkülat genel olarak Eosen yaşındaki Başyurt (Volkanik elemanlı tüffit), Bozbel, (Kumtaşı, şeyl) muhtemelen Oligosen yaşındaki Gündüz (Kumtaşı-Çamurtaşı-Şeyl), Alt Miyosen yaşındaki Pağaç (kalker-marn) ve Üst Miyosen yaşındaki Benlikaya (konglomera-kumtaşı) ile İnönü jipsleri gibi isim verdiğimiz formasyonlardan müteşekkil stratigrafik bir sıralanma gösterir.
        Tetkik sahamız dahilinde küçük serpantin aflörmanı hariç herhangi bir magmatik aktivite mevcut değildir.

1. GİRİŞ
       
1/25.000 ölçekli Divriği İ39-d2 paftasına ait çalışmalarımız 1964 yılı çalışma programımızın ikinci etabını teşkil eder. Mercan-Tercan Bölgesi'ndeki etüdümüzün hitamından sonra çalışmalarımız Zara-Sivas Bölgesine intikal ettirilmiştir. Bu maksatla Divriği İ39 -d2 paftasına ait etüdümüz 27.08.1964 tarihinde başlamış 03.11.1964 tarihine kadar devam etmiştir.
          Etüt bölgesi bir adet 1/25.000'lik haritayı teşkil etmekte olup takriben 150 km2'lik bir sahayı kaplar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4039
Rapor Adı 1/25.000 ÖLÇEKLİ DİVRİĞİ İ39-D2 PAFTASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU
Konu PETROL
Yer - Konum SİVAS SİVAS-DİVRİĞİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1964
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET F. AKKUŞ

1/25.000 ÖLÇEKLİ DİVRİĞİ İ39-D2 PAFTASININ DETAY PETROL ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04039
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 87,49TL


Etiketler: DİVRİĞİ, DİVRİĞİ İ39 PAFTASI, PETROL, SİVAS, 4039