• BATI ANADOLU NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ   VE LİNYİT ARAMALARI RAPORU (İZMİR-MANİSA-ÇANAKKALE- BALIKESİR-KÜTAHYA)

BATI ANADOLU NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE LİNYİT ARAMALARI RAPORU
( İZMİR-MANİSA-ÇANAKKALE-BALIKESİR-KÜTAHYA CİVARI )

ÖZET
       
Çalışılan Neojen sahalarının temelini yüksek dereceli metamorfitler, Triyas-Jura-Kretase yaşlı denizel sedimanter istifler, Üst Kretase-Paleosen yaşlı ofiyolitli melanj, Eosen yaşlı volkanitler ve denizel sedimanter kayaçlar, Oligosen yerleşim yaşlı gronodiyoritik plütonlar oluşturur.
        Üst Oligosen'de bölgenin yükselmesi nedeniyle,Oligosen çökellerinin tamamı ve Eosen çökellerinin büyük bir bölümü aşınmıştır.
        En Alt Miyosen'de devam eden yükselmeler ve çökmeler, özellikle Kozak Masifi'nin yükselmesiyle oluşan küçük çukurluklarda, gölsel ve linyitli Soma Formasyonu çökelmiştir. Bu dönemde Biga Yarımadası ve hattın Balıkesir'e kadar olan bölümü yüksek karasal olan özelliğini korumuştur.
        Alt Miyosen'de de temel yükselimlerinin ve çökmelerinin devam etmesi sonucu KD-GB doğrultulu havzalarda gölsel ve linyitli Deniş Formasyonu çökelmiştir. Bu dönemde de yine Biga yarımadası ve bu hattın Balıkesir'e kadar olan kesimi yüksek karasal alanlar olarak kalmıştır.
        Orta Miyosen başlarında, Kuzey Anadolu Fayı'nın etkinlik kazanmasına bağlı olarak, Biga Yarımadası da dahil tüm bölgede yeni çöküntü alanları oluşmuş ve yoğun kalkalkalen volkanizma başlamıştır. Yuntdağ Volkanikleri bu dönemde oluşmuştur. Volkanik kayaçlarla eş yaşlı ve volkaniklerle yanal ve düşey geçiş gösteren, gölsel, linyitli, borakslı Bigadiç Formasyonu çökelmiştir.
        Üst Miyosen'de volkanizma durulmuş, Kaz Dağları'da Kuzey Anadolu Fayı etkisi sonucu basınç sırtı olarak yükselmiştir.
        Pliyosen'de çalışma alanımız tamamen yükselmiş ve kara haline gelmiştir.
        Kuvaterner; alüvyonlarla temsil edilmiştir. Kuzey Anadolu Fayı etkinliği, günümüzde de devam etmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10476
Rapor Adı BATI ANADOLU NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ   VE LİNYİT ARAMALARI RAPORU (İZMİR-MANİSA-ÇANAKKALE- BALIKESİR-KÜTAHYA)
Konu LİNYİT
Yer - Konum İZMİR-MANİSA-ÇANAKKALE-BALIKESİR-KÜTAHYA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2001
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YAKUP BULUT

BATI ANADOLU NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ   VE LİNYİT ARAMALARI RAPORU (İZMİR-MANİSA-ÇANAKKALE- BALIKESİR-KÜTAHYA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10476
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 226,50TL


Etiketler: BALIKESİR, BATI ANADOLU NEOJENİ, ÇANAKKALE, İZMİR, KÜTAHYA, LİNYİT, MANİSA, TÜRKİYE, 10476