• KAYSERİ ERCİYES ALANININ JEOLOJİSİ JEOTERMAL OLANAKLARI VE BOĞAZKÖPRÜ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZ
        Bu proje, Kayseri Erciyes Alanı'nın jeotermal enerji potansiyelinin araştırılması ve hava kirliliği yaşayan Kayseri Kenti'nin jeotermal enerji ile ısıtılması amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında programlanan jeotermal prospeksiyon etüdü, detay jeotermal jeoloji etüdü, jeofizik etüdü ile volkanizma, jeomorfoloji, uzaktan algılama ve hidrojeokimya çalışmaları, 1998-2000 proje takvimi süresinde tamamlanmıştır. Bu araştırmalardan sağlanan bilgilerin ışığında, Boğazköprü Alanı'nda belirlenen lokasyonda, bölgenin ilk araştırma sondajı yapılmıştır. Sondaj çalışmalarına 01.11.1999 tarihinde başlanmış, 22.11.1999 tarihinde delme işlemine geçilmiş, kuyu 14.04.2000 tarihinde 750.00 m'de tamamlanmıştır. Üretim testlerinde; 100 lt/sn artezyenli su debisi, 50 ton/gün % 97 oranında CO2 debisi, 36-38°C değişken sıcaklık ve yaklaşık 1 atmosfer kuyu kapama basıncı ölçülmüştür.
        Proje bölgesinde, Kırşehir Masifi Metamorfitleri'ne ait şist, mermer ve kuvarsit birimleri, temel kaya topluluklarını oluşturmaktadır. Üst Paleozoyik yaşlı temel birimlerin, Toros Kuşağı'na ait Tavşancıdağ Kireçtaşları ve Yeşiltaşyayla Karışığı ile olan ilişkisi, etüt alanında gözlenmez. Buna karşın, Kızılırmak Vadisi boyunca yüzeylenen Felahiye Karışığı, Kırşehir Masifi Metamorfitleri üzerine, Üst Kretase-Eosen aralığında, sürüklenimle yerleşmiştir.
        Paleotektonik dönemde, GD-KB yönlü sıkışma rejimine bağlı olarak, Kırşehir Masifi ile Toros Kuşağı arasında oluşan GB-KD uzanımlı Nevşehir-Kayseri-Sivas Dağarası Havzası'nda, Eosen, Oligosen, Alt Orta Miyosen yaşlı ve molas özellikli çökeller depolanmıştır.
        Neotektonik dönemde, Aksaray-Nevşehir-Kayseri çöküntü alanı, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılırmak Formasyonu ile arasındaki Yemliha Aglomerası, Çokgözköprü Bazaltı, Karadağ Lavları, Cemilköy Tüfü, Erkilet Bazaltı, İncesu İgnimbriti gibi girik volkano sedimanter istif tarafından doldurulmuştur. Neotektonik dönemin ikinci evresinde, Geç Pliyosen-günümüz periyodunda gelişimini sürdüren Kayseri Pull-Apart Havzası içinden Erciyes Volkanlar topluluğu yükselmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10473
Rapor Adı KAYSERİ ERCİYES ALANININ JEOLOJİSİ JEOTERMAL OLANAKLARI VE BOĞAZKÖPRÜ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu KAYSERİ ERCİYES ALANININ JEOLOJİSİ JEOTERMAL OLANAKLARI VE BOĞAZKÖPRÜ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Yer - Konum KAYSERİ KAYSERİ-ERCİYES
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.2000
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOĞAN YURTSEVEN ERGÜN MANAV HAKAN ÖZKAN NAZIM YILDIRIM RESUL ÖZGÜR SEBAHATTİN AK SİNAN SARP TALAT YILDIRIM

KAYSERİ ERCİYES ALANININ JEOLOJİSİ JEOTERMAL OLANAKLARI VE BOĞAZKÖPRÜ ARAŞTIRMA SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10473
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 420,53TL


Etiketler: ERCİYES, KAYSERİ, KAYSERİ JEOLOJİ, KAYSERİ JEOTERMAL, 10473