• BOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE KARBONDİOKSİT OLANAKLARI

ÖZET
        Bu çalışma Bolu-Gerede Mengen Yöresi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın güney ve kuzeyindeki karbondioksit (CO2) çıkış yerlerini ve bölgenin karbondioksit potansiyelini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 1995 yılı Haziran-Temmuz aylarında arazi çalışmaları tamamlanmış, rapor yazımı 1996 yılında bitmiştir. Karbondioksit (CO2) yüzdelerini belirtmek için arazide Drager ve Auer gaz dedektör tüpleri kullanılmıştır. Bolu Masifi ve çevresindeki kaya toplulukları; magmatik çekirdek kayaları, Paleozoyik sedimanter istifleri ve örtü kayalarından oluşmaktadır.
        Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde inceleme alanını kat etmektedir. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) sağ yönlü doğrultu atımlı özelliği ile farklı kaya birimlerini karşı karşıya getirmiştir. Bundan dolayı Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güneyinde farklı stratigrafi birimleri ayırtlanmıştır. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde en altta Ordoviziyen öncesi Bolu Granitoidi ve Yellice Üyesi, Paleozoyik sedimanter istifleri ise Üst Ordoviziyen-Alt Siluriyen yaşta kabul edilen karasal kırıntılılar, Üst Siluriyen-Alt Devoniyen yaşlı kırıntılı kayalar ve kireçtaşları, Orta ve Üst Devoniyen yaşta dolomitler, Permiyen-Triyas yaşlı karasal ince kırıntılı kayalardan oluşur. Çeşitli birimlerden oluşan örtü kayaları; Çalışma alanının kuzey doğusunda yüzeyleyen Üst Jura yaşlı İnaltı Formasyonu karbonat istifi geçişli olarak fliş ve volkano-sedimanter birimlerle devam eder. Eosen yaşlı birimler güneyde sığ denizel, kuzeyde ise fliş fasiyesindedir.
        Üst Eosen-Orta Miyosen zaman aralığında yörede denizel çökelme olmamıştır. Mengen ve Pazarköy yörelerinde, çakıltaşı-killi çamurtaşları yer yer gölsel kireçtaşları içeren birimler yüzeylemektedir.
        Kuzey Anadolu Fayı'nın genellikle kuzeyinde ve güneyinde karbondioksit çıkışları görülmektedir. Daha önceki yıllarda Susuzkınık'ta 3 adet Akçaalanda 20 adet karbondioksit sondajı yapılmış ve her 2 sahada da başarılı olunmamış ve sahalar terk edilmiştir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'na yakın yerlerdeki kaynak suların içindeki gazların karbon izotop ölçümleri yardımları ile karbondioksit gazlarının denizel karbonat kökenli olduğu saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10147
Rapor Adı BOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE KARBONDİOKSİT OLANAKLARI
Konu KARBONDİOKSİT
Yer - Konum BOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH GEDİK İSMET ALKAŞ

BOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE KARBONDİOKSİT OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10147
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 317,12TL


Etiketler: BOLU, KARBONDİOKSİT, 10147