• ANKARA İLİ-KALECİK İLÇESİ-HANÇILI,DEMİRTAŞLI KÖYLERİ BENTONİT YATAĞI DETAY ETÜT RAPORU

1. ÖZET
       
Çalışılan saha MTA Enstitüsü'nün ruhsatlı sahası olup, bulunmuş maden haline getirilerek Etibank'a devredilmiştir.
        Yapılan bu etütle sahanın yataklanması, teknolojik özellikleri ve rezerv durumu ortaya konulmaya çalışılmış, sahada açık işletme yapılarak 1000 ton üretim yapılmış ve bu üretilen bentonit Enstitü sondajlarında kullanılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda sahanın jeolojik yapısı, bentonitleşmenin jenezi, yatağın kullanım alanları ve rezervi ortaya konulmuştur.
        Bentonit sahası Ankara İli-Kalecik İlçesi sınırları dahilinde Kalecik İlçesi'ne 45 km uzaklıkta Hançıli ve Demirtaşlı Köyleri arasında yer almaktadır (Ek 1). 5 km uzanım arz etmekte olup, 1/25.000 ölçekli haritada ÇANKIRI-H30-b2, b3 Paftası içinde bulunmaktadır.
        Çalışma sahasında yayılım gösteren cevherleşme bakımından da önem arz eden litolojik birimler şunlardır;
        1. Alt Kratase yaşlı ofiolitik seriler (Serpantinit, spilit, kçt),
        2. Tersiyer çökeller (Bentonit, tüf, yeşil mavi gri renkli kiltaşı, marn, kumlu, çakıllı seriler ve kireçtaşı),
        3. Kuvaterner çökeller (Alüvyon, yamaç molozu, breşik seri).
        Bentonit yatağı Hançıli Köyü'nün 1.5 km batısında NW-SE doğrultusunda Neojen Gölü'ndeki ceplerde killi seviyelerin üzerinde sedimanter (Sekonder) olarak oluşmuştur. Çevrede bulunan litik tüflerin ve yeşil kayaçların yüksek PH'lı termal ve magnezyumlu suların etkisinde kalarak bozunmalar ve bentonitlere dönüşmesi sonucunda oluşmuş daha sonra ise çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi sonucu cepler şeklinde bugünkü yataklanma oluşmuştur (Ek 3). Bentonit içersinde yer yer kumlu ve jipsli seviyeler varsa da bunların ayırtlanması mümkündür.
        Sahada öncelikle 1/10.000'lik jeolojik harita yapılmış, bentonitin konumu harita üzerine yerleştirilmiştir. Sahada toplam uzunluğu 668 m olan 11 adet sondaj yapılmıştır (Ek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
        Ayrıca; Sahada Enstitü sondajlarında kullanılan bentoniti üretmek amacıyla açık işletme yapılmış 1000 ton bentonit Enstitü sondajlarında kullanılmak üzere merkeze nakledilmiştir. Sahanın kullanım alanlarını tespit etmek amacı ile de 85 adet numune tetkik için merkeze gönderilmiştir.
        Bu çalışmalar sonucunda A blokunda 7.470.220 ton, B blokunda 2.517.075 ton, C blokunda 1.766.875 ton olmak üzere toplam 11.754.170 ton bentonit rezervi tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7440
Rapor Adı ANKARA İLİ-KALECİK İLÇESİ-HANÇILI,DEMİRTAŞLI KÖYLERİ BENTONİT YATAĞI DETAY ETÜT RAPORU
Konu BENTONİT
Yer - Konum ANKARA ANKARA-KALECİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar KEMAL FARSAKOĞLU ŞAHİN EROĞLU

ANKARA İLİ-KALECİK İLÇESİ-HANÇILI,DEMİRTAŞLI KÖYLERİ BENTONİT YATAĞI DETAY ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07440
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 229,95TL


Etiketler: ANKARA, BENTONİT, KALECİK, 7440