• BODRUM YARIMADASININ JEOLOJİSİ VE MAĞMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ

1. ÖZET
        Batı Anadolu'da yer alan Bodrum Yarımadası'nda, temeli Paleozoyik yaşlı ve "Güllük Formasyonu" olarak adlandırılan, konglomera-kumtaşı-şeyl detritik ardalanmalarından meydana gelen, hafif metamorfik bir birim oluşturur. Mesozoyik yaşlı birimler, Triyas-Liyas yaşlı dolomitik kireçtaşları (Pazardağı Formasyonu); Liyas-malm yaşlı siltli-marnlı kireçtaşları (Karadağ Formasyonu)ve daha üstte malm-Senomaniyen yaşlı pelajik kireçtaşları (Kışladağı Formasyonu) ile tüm bu çökelleri üstleyen Üst Kretase-Paleosen yaşlı bir vahşi fliş (Bodrum Formasyonu) ile belirgindirler. Senozoyik kaya birimleri, Eosen-Oligosen yaşlı çökeller (Koyunbaba Formasyonu) ile başlar. Daha sonra yarımadada şiddetli bir magmatizma etkin olarak çeşitli evrelerde plütonik ve volkanik kayaçları oluşturmuştur. İlk kez Orta Miyosen'de bir monzonit intrüzyonu izlenir. Daha sonra yaygın bir kalkalkalin volkanizma etkin olmuş ve tüf-aglomera yatakları, andezit-trakiandezit-latit-dasit-riyodasit türde lavlar oluşmuştur. Kabuksal malzeme ürünü bu kalkalkalin volkanizma belirgin bir süreçten sonra gittikçe, manto ürünü alkali olivin bazaltik oluşumlara dönüşmüştür. Bu suretle ikinci volkanik evre başlamış olup, bu kez alkali nitelikte ve dayklar şeklinde bazalt-trakibazalt-trakit türde lavlar oluşmuştur. İnceleme alanında, volkanizmanın Üst Miyosen'de bitiminden sonra, Alt Pliyosen'de oluşmuş kireçtaşları izlenir.Daha sonra Kuvaterner'de travertenler, yamaç molozları, alüvyonlar ve olasılıkla komşu Kos Adası'ndan havadan gelen süngertaşı parçaları ve tüfler yer alırlar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7352
Rapor Adı BODRUM YARIMADASININ JEOLOJİSİ VE MAĞMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ
Konu BODRUM YARIMADASININ JEOLOJİSİ VE MAĞMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ
Yer - Konum BODRUM-MUĞLA MUĞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1983
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET TÜRKECAN DR.TUNCAY ERCAN ERDOĞDU GÜNAY

BODRUM YARIMADASININ JEOLOJİSİ VE MAĞMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07352
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 546,77TL


Etiketler: BODRUM, BODRUM JEOLOJİ, BODRUM PETROLOJİ, MUĞLA, 7352