• RİZE-FINDIKLI-ÇAMLIHEMŞİN ARASINDA KALAN BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE PETROL OLUŞUMLARI

ÖZET
        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan incelene alanında, genellikle volkanik kayaçlar egemendir.
        İnceleme alanında yüzeyleşen en yaşlı birim, kumtaşı, marn ve kırmızı kireçtaşı arakatmanları içeren andezit, bazalt, dasit lav ve piroklastlarından oluşan Santoniyen-Maastrihtiyen yaşlı Hemşindere Formasyonu'dur. Bölgesel olarak geniş yayılım gösteren bu formasyon yer yer bazik ve asidik intrüzifler tarafından kesilmiştir. Hemşindere Formasyonu üzerine Rize Yöresi'nde, beyaz-bordo renkli marn, kiltaşı ve kireçtaşı ardalaşmasından oluşan Üst Kretase-Paleosen yaşlı Rize Formasyonu gelir. Bu birim üzerine hafif bir uyumsuzlukla kalın katmanlı ve iri taneli kumtaşı ile marnlardan oluşan Alt-Orta Eosen yaşlı Kaplıca Formasyonu oturur. Kaplıca Formasyonu üste doğru andezitik-bazaltik lav, tüf ve aglomeralardan oluşan Malyat Formasyonu'na geçer. Fosilli kumtaşı ve marn ile çakıltaşı, kil ve kumlardan oluşan Sarmasiyen yaşlı Pazar Formasyonu alttaki bütün birimleri açısal uyumsuzlukla üstler. Pliyo-Kuvaterner (?) yaşlı Hamidiye Formasyonu ise kum ve çakıltaşlarından oluşmuştur. Bölgenin en genç çökelleri Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyonlardır.
        İnceleme alanında yüzeyleşen ana kayalarda yapılan organik jeokimyasal analizlere göre, bölgede iyi bir ana kaya fasiyesinin gelişmediği anlaşılmıştır.
        Çayeli'nde denizde bulunan petrol sızıntılarının varlığı çok eskiden beri bilinmektedir. Bu sızıntılar, Karadeniz'in tabanında yer alan tortul serilerde oluşmuş petrolün aktif faylar ve kırık hatları boyunca yüzeye çıkmasıyla açıklanabilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8283
Rapor Adı RİZE-FINDIKLI-ÇAMLIHEMŞİN ARASINDA KALAN BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE PETROL OLUŞUMLARI
Konu RİZE JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum RİZE RİZE-FINDIKLI-ÇAMLIHEMŞİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1987
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH GEDİK SADETTİN KORKMAZ

RİZE-FINDIKLI-ÇAMLIHEMŞİN ARASINDA KALAN BÖLGENİN JEOLOJİSİ VE PETROL OLUŞUMLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08283
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 637,56TL


Etiketler: ÇAMLIHEMŞİN, FINDIKLI, PETROL, RİZE, 8283