• İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ

ÖZET
        2002-2003 yılları arasında gerçekleştirilmiş "İzmir Çevresi'nin Güncel Tektoniği ve Diri Fayları" projesi kapsamında, İzmir Kenti merkez olmak üzere yaklaşık 50 km yan çapındaki bir alanda büyük deprem üretme potansiyeli olan diri faylar araştırılmıştır. İzmir ve yakın çevresinde on üç adet diri fay haritalanmıştır. Bölgedeki aktif tektonik yapılar doğrultu atımlı ve normal faylardan oluşur. Diri faylar D-B, KD-GB, K-G ve KB-GD doğrultusunda uzanırlar. Normal fayların D-B genel gidişlidir. Doğrultu atımlı faylardan çoğunluğu sağ yönlü olup K-G, KD-GB ve KB-GD genel doğrultuludurlar. İzmir Doğusu'ndaki faylar Gediz Graben sistemi içerisinde yer alırlar. Bu graben batısında İzmir fayı hariç haritalanan fayların tamamına yakını doğrultu atımlı veya doğrultu atımı baskın oblik faylardır. Fayların niteliği ve bölgesel dağılımı Gediz Grabeni batısında doğrultu atımlı deformasyonun egemen olduğunu gösterir. Doğrultu atımlı faylardan bir kısmı Gediz Grabeni'nin batı ucundaki sönümlenmeyi sağlayan transfer yapılandır.
        Haritalanan diri faylar aktiviteleri açısından kendi aralarında diri fay, olasılı diri fay ve çizgisellik olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Son onbin yılda (Holosen) üzerinde yüzey yırtılması gelişmiş büyük deprem üretmiş faylar diri olarak tanımlanmıştır. Bu faylar bölgede deprem potansiyeli en yüksek kaynaklardır. Kuvaterner'de etkin olmuş, ancak Holosen aktivitesi kesin olarak belgelenememiş faylar olasılı diri fay olarak tanımlanmıştır. Bunlar deprem üretme potansiyeli açısından bölgenin ikinci derecede önemli aktif tektonik yapılarıdır. Çizgisellikler ise günümüz morfolojisinde belirgin ancak Kuvaterner aktivitesi hakkında detay jeolojik veri toplanamamış neotektonik dönem yapılarıdır. Bunlar depremselliği hakkında veri toplanamayan ve yorum yapılamayan faylardır.
        Bölgedeki diri faylar boyunca yoğun bir sismisite izlenir. Tarihsel ve aletsel dönem kayıtlan haritalanan fayların çok sayıda depreme kaynaklık ettiğini göstermektedir. Son yüzyılda meydana gelmiş depremlerdeki deprem büyüklüğü-yüzey faylanması uzunluğu açısından yapılan bölgesel deneştirmeler İzmir yöresinde uzunlukları 15 km'nin üzerinde olan normal fayların magnitüdü 6.0 ve daha büyük, 30-35 km'den daha uzun doğrultu atımlı fayların ise magnitüdü 6.5 ve daha büyük depremlere kaynaklık edebileceğine yorumlanmıştır. Kentsel yerleşmeleri kat eden faylardan kaynaklanabilecek büyük depremlerde gelişebilecek yüzey faylanmalannın oluşturacağı fiziksel deformasyonların fay zonları boyunca hasarlara neden olması beklenir. Tavan bloğunda yer alması nedeniyle İzmir körfezi çevresindeki kıyılar İzmir fayından kaynaklanabilecek depremlerde yanal yayılmanın potansiyeli en yüksek alanlardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10754
Rapor Adı İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ
Konu FAY-DEPREM
Yer - Konum İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2005
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET DOĞAN CENGİZ YILDIRIM DR. SELİM ÖZALP DR.VOLKAN ÖZAKSOY FİKRET GÖKTAŞ ÖMER EMRE

İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10754
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 404,48TL


Etiketler: FAY, İZMİR, JEOLOJİ, 10754