• KIRIKKALE-KESKİN-GÜLKONAK YÖRESİNDEKİ AR: 201400251 (ER: 3317209) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU


Orta Anadolu Kristalin Masifi’nde çok eski zamanlardan beri birçok demir zuhurunun

varlığı bilinmekte olup MTA tarafından bu sahalardaki çalışmalara mangan cevherleşmelerine

yönelik olarak 1960’lı yıllarda başlanmıştır. O yıllardan itibaren dönem dönem bu sahalarda

detaylı çalışmalar yürütülmektedir. Rapora konu olan Kırıkkale-Keskin-Maşat Tepe civarında

bulunan demir cevherleşmesi yakınında küçük rezervli ve günümüzde işletilen demir yatakları

bulunmaktadır.

Ruhsat sahasında Kırşehir Kristalen Kompleksi’ne ait litolojiler yüzeylemektedir.

Cevherleşme, Geç Kretase yaşlı Çiçekdağı granitoidlerinin Paleozoyik yaşlı Bozçaldağ

mermerlerine sokulum yapmasıyla mermerler içerisinde ve dokanaklarda oluşmuş skarn tip bir

cevherleşmedir. Ana cevher minerali manyetit olup yaygın olarak martitleşme sonucunda

hematit ve götite dönüşmüş olarak izlenir. Pirit, kalkopirit, pirotin, galen, sfalerit, dijenit ve

mangan mineralleri manyetitlere eşlik eden tali minerallerdir. Cevher minerallerinin dönüşüm

ürünlerinden limonit, malahit ve kovellin yaygın olarak parajenezde gözlenir. Cevherleşmeye

eşlik eden skarn mineralleri granat, piroksen ve kısmen epidot gözlenmektedir. Gang minerali

olarak karbonat ve kuvars izlenmektedir.

Ruhsat sahasında yapılan çalışmalar sonucunda kaynak belirleme çalışmaları

yürütülmüştür. Farklı sınır tenör değerleri alınarak yapılan hesaplamalara göre Fe % 49,93

ortalama tenör değerinde 1.671.483 ton kaynak belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13822
Rapor Adı KIRIKKALE-KESKİN-GÜLKONAK YÖRESİNDEKİ AR: 201400251 (ER: 3317209) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum KIRIKKALE-KESKİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Mustafa MERCAN Dr.Deniz TİRİNGA Celalettin CANIGÜR Tuğba BİRGÜL Gülsüm Esra KÜÇÜK

KIRIKKALE-KESKİN-GÜLKONAK YÖRESİNDEKİ AR: 201400251 (ER: 3317209) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13822
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.635,60TL


Etiketler: KIRIKKALE-KESKİN-GÜLKONAK YÖRESİNDEKİ AR: 201400251 (ER: 3317209) NO'LU IV. GRUP RUHSAT SAHASINA AİT DEMİR MADENİ BULUCULUK TALEBİNE ESAS MADEN JEOLOJİSİ VE KAYNAK TAHMİN RAPORU