• TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ (ÇUKURKÖY-YENİCE) RUHSAT SAHASINA (S:201400281-ER:331861) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORUÇalışma alanları, Alp Orojenezi’nin en karmaşık jeodinamik evrimine sahip,

magmatik yay özelliğindeki Pontid’lerin kuzey zonunda (Doğu Karadeniz Bölgesi’nde)

yer almaktadır. Üst Kretase'de başlayan ve kuzeye doğru dalan Neotetis okyanusal

plakasına bağlı gelişen denizaltı volkanizması ve sedimantasyonu sonucu bölgenin en

yaygın litolojik birimleri oluşmuştur. Doğu Karadeniz (Pontid) kuşağında yer alan

Kuroko tipi VMS (Volkanojenik Masif Sülfit) yatakları; orojenizmaya eşlik etmesi,

denizaltı volkanizması ve sedimantasyonunun tüm özelliklerini taşıması bakımından

karakteristiktir. Özellikle Cu-Pb-Zn maden yatakları bakımından özel bir konuma sahip

olan bu bölgede, gömülü yeni rezervlerin bulunması ülke madenciliği için ayrı bir öneme

sahiptir. Bu nedenle G43-b1,b2, b3 ve G44-a1 paftalarını içine alan Trabzon-Yomra ruhsat

sahasında araştırmaların yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bölgede en önemli metalojenik çalışmayı, 1968-1974 yılları arasında Türk (MTA)

ve Yugoslav ortak projesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, VMS tipi maden yataklarının

bölgeye has özelliklerinden dolayı Pontid Tipi VMS yatakları kavramı ilk kez önerilmiş

ve kullanılmıştır. Doğu Karadeniz VMS yatakları genel olarak Kuroko Tip (Zn-Pb-Cu)

VMS yatakları olarak sınıflandırılmakta olup, litolojik olarak bimodal-felsik türü

kayaçlarla karakteristiktir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 14001
Rapor Adı TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ (ÇUKURKÖY-YENİCE) RUHSAT SAHASINA (S:201400281-ER:331861) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu ÜST KRETASE YAŞLI VMS YATAKLARI
Yer - Konum TRABZON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2021
Yazarlar Ali Faik ALTINBAŞ

TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ (ÇUKURKÖY-YENİCE) RUHSAT SAHASINA (S:201400281-ER:331861) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14001
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 360,94TL


Etiketler: TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ (ÇUKURKÖY-YENİCE) RUHSAT SAHASINA (S:201400281-ER:331861) AİT MADEN JEOLOJİSİ RAPORU