• BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) (ER:3134172) RUHSAT RAPORU

Başdere ruhsat sahası, Nevşehir ili Ürgüp ilçesinin yaklaşık 20 km
güneydoğusunda yer almaktadır. Uzaktan algılama yöntemi ile tesbit edilip, 2007
yılında yerinde tahkik edilerek MTA adına ruhsatı alınan sahada çalışmalar
yapılmıştır.
Sahada Orta-Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Andezit-Dasit, Aglomera, Bazalt ve
tüflerden oluşan volkanik birimler yer almaktadır. Saha genelinde gözlenen volkanik
kayaçlar yoğun alteredir. Bu alterasyonlar sahada limonitleşme-hematitleşmekilleşme
ve yer yer silisleşme şeklinde gözlenir. Bu kapsamda sahadaki ana tektonik
hatlara dik doğrultuda K25D yönünde 50x100 m aralıklarla profiller atılmış ve bu profil
hatlarından yongalama yöntemiyle 438 adet jeokimyasal kayaç örneği ile XRD ve
mineraloji-petroğrafi amaçlı örnekler derlenmiştir.
2007 Yılında 1/10.000 ölçekli detay maden jeolojisi ve yaklaşık 22 km ’lik
alanda jeofizik çalışmaları tamamlanan sahada 2008 yılında öncelikle 2,5 Km2’lik
alanın 1/2000 ölçekli detay maden jeoloji haritası hazırlanmıştır. Bu çalışmalarla
birlikte sahada 8 lokasyonda toplam 2783.35 m sondajlı arama çalışmaları
yapılmıştır.
Çalışmalarda litolojik birimlerin birbiriyle olan ilişkisi incelenerek jeokimyasal,
jeolojik, petrografik ve yapısal konumları deneştirilerek cevherleşmenin oluşumu
ortaya konmaya çalışılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11809
Rapor Adı BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) RUHSAT SAHASI (ER: 3134172) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu METALİK MADEN
Yer - Konum KAYSERİ YEŞİLHİSAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi ANKARA- 2015
Yazarlar SEBAHATTİN AK HAYRULLAH YILDIZ OSMAN YUMUK M KEMAL MENGELOĞLU

BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) (ER:3134172) RUHSAT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11809
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.277,37TL


Etiketler: BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) (ER:3134172) RUHSAT RAPORU