• MUT-SİLİFKE-GÜLNAR YÖRESİNİN (İÇEL İLİ) JEOLOJİSİ

ÖZ
       
Bu çalışma Orta Toroslarda, Karaman Il merkezi ile Ermenek, Gülnar, Silifke, Erdemli, Mut Ilçeleri arasında kalan alanda yürütülmüştür. Çalışmada; Otokton (Göksu Otoktonu) ile, 3 ayrı Allokton (l. Yukarı Göksu, 2. Ermenek Çayı, 3. Dedeler Napı) ve Genç Örtü Çökelleri olmak üzere 5 ayrı istife ait çökel kayaların stratigrafisi ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir.
        Göksu Otokton istifi, Kambriyen-Orta Eosen aralığında sürekliliği olan çökel kayalardan oluşur.
        Allokton istifler; kuzey kökenli olup, güneye doğru itilmişlerdir. Yukarı Göksu Istifi, Permiyen Kretase yaşlı, değişik blokları içeren, Üst? Kretase yaşlı olistostromdan oluşur. Ermenek Çayı Istifi; Triyas`tan, Orta Eosen`e değişen kaya birimlerini kapsar. Dedeler Napı, Devoniyen-Paleosen yaş aralığındaki çökeller ve üzerindeki ofiyolitli karışıktan oluşur.
        Oligosen’de gölsel kaya birimleriyle başlayan Genç Örtü Çökelleri daha sonra akarsu özellikli kaya birimlerine geçiş gösterir. Daha sonra Langiyen`de deniz transgresyonuna uğrayan bölge Serravaliyen`den sonra kara durumuna geçmiş ve yaklaşık bugünkü halini almıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9715
Rapor Adı MUT-SİLİFKE-GÜLNAR YÖRESİNİN (İÇEL İLİ) JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum İÇEL MUT-SİLİFKE-GÜLNAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1994
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ ZAFER BİLGİN EMİN ELİBOL ENGİN GÜNER İBRAHİM GEDİK MEHMET FUAT UĞUZ

MUT-SİLİFKE-GÜLNAR YÖRESİNİN (İÇEL İLİ) JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09715
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 516,70TL


Etiketler: BARİT, BOKSİT, DEVONİYEN, EOSEN, ERMENEK, GEDİKDAĞI, GÖKSU, GÜLNAR, H39, KAMBRİYEN, KÖMÜR, KRETASE, MUT, OLİGOSEN, OLİSTOSTROM, OTOKTOM, O31, O32, PALEOSEN, PERMİYEN, P29, P30, P31, P32, SİLİFKE, TOROSLAR, TRİYAS, 9715