• KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ İLÇESİ ÖRHEN KÖYÜ KAOLEN DETAY ETÜDÜ

I. ÖZET
        Çalışma sahamız Kastamonu İl hudutları dahilinde İl Merkezinin 30 km NE'sunda ve Kastamonu-Taşköprü asfaltına 10 km mesafede yer alır.
        Kaolen zuhurları, şist ve bazik kayaç arasındaki E-W istikametinde bir uzanım gösteren Altere zon içinde yer alırlar. Asıl kaolen zuhurları Örhen Köyü'nün NW daki Kumlu (Mağralı) Dere yamaçlarında ve Fındıklıçukur Tepe SE eteklerinde bulunurlar. Altere zon içindeki diğer kısımlar kaolen yönünden ümitli görülmedi.
        Kaolen Zuhurları üzerinde 22 adet yarma açtırıldı. Bu yarmalar ayrı ayrı litolojik olarak gözlendi. Açınımları çizildi (Ek 5). Açılan yarmalardan Teknolojik ve Kimyasal analiz için numuneler derlenmiştir. Alınan numunelerin Diferansiyel Termik analiz neticeleri şöyledir: Numunelinin Kaolinit, Kuars, Az Montmorillonit içerdikleri ve düşük-orta-yüksek Refrakter hammaddesi olarak kullanılabilecekleri saptanmıştır. Ayrıca Teknolojik Analizleri iyi netice veren Kö-7-7 ve Kö-7-8 no'lu numunelinin Kimyasal Analizleri yaptırılmıştır. Bu neticede maksimum Al203 yüzdesi % 33 olarak tesbit edilmiştir. Bu arada menşe ile ilgili bir çözüme ulaşabilmek gayesiyle petrografik analiz için de numune derlenmesi cihetine gidilmiştir.
        Arazide hafriyat çalışmalarımız devam ederken, eski bir maden galerisi de temizletilmiştir. Galeri bize kaolenin devamını görebilme bakımından ışık tutmuştur. Kaolen zuhurlarının açılan yarmalarda 2-3 m kalınlık ve galeride yaklaşık 10 m'lik bir devam arzettiği gözlenmiştir. Bu durumda jeolojik rezerv olarak 100.000 ton sert ve yumuşak kaolen, muhtemel olarak ise 10.000 ton yumuşak iyi kalite kaolen, 20.000 tonda düşük kalite sert kaolen hesapladık. Bundan dolayı kaolen zuhurunun küçük işletmeler için ekonomik olacağı kanaatindeyiz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6231
Rapor Adı KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ İLÇESİ ÖRHEN KÖYÜ KAOLEN DETAY ETÜDÜ
Konu KAOLEN
Yer - Konum KASTAMONU TAŞKÖPRÜ ÖRHEN KÖYÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1978
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. AYKAN AYGÜN

KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ İLÇESİ ÖRHEN KÖYÜ KAOLEN DETAY ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06231
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 123,18TL


Etiketler: JEOLOJİ, KAOLEN, KASTAMONU, MAGMATİZMA, ÖRHEN, REZERV, TAŞKÖPRÜ, 6231