• GİRESUN-ESPİYE-KARAERİKİ,KARILAR,AĞALIK,ÇIMAKLI,GEBELLİ YÖRESİNE AİT PİRİT-BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        İnceleme alanı Doğu Pontid jeotektonik ünitesi içinde yer alır. Burada Üst Kretase yaşlı volkanik-tortul kayaçları bulunmaktadır. Bu volkanik tortul kayaçları dasitler ve biyotitli dasitler kesmişlerdir.
        Birimlerin gençten yaşlıya doğru sıralanışları şöyledir:
        Biyotitli dasit (intrüzif)
        Dasit (intrüzif) Andezit aglomera-tüf
        Andezit dayk Dasit dayk
        Dasitik lav ve piroklastları (kırmızı çamurtaşı arakatkılı)
        Hematitli dasit lav ve piroklastları
        Andezitik tüf
        Tüfitik kumtaşı
        Dasitik tüf-breş (cevherli)
        Dasit
        İnceleme alanının en yaşlı birimi olan dasitler oldukça iri kuvarslıdır ve bol dissemine pirit içerirler. Bu dasitler lav özelliğinde olup büyük dom yapısı gösterirler. Domun tepesinde ve yamaçlarında dasitik tüf-breşler görülür. Bunlarında üzerinde tüfitik kumtaşı ve andezitik tüfler izlenir. Yöredeki cevherleşmeler dom yapısı ile ilgili olup, konum olarak dasitik tüf-breşler içinde ve dasitik tüf breşlerin örtü birimleri ile olan dokanaklarında yer alır. Cevher volkanik-tortul hidrotermal olarak masif, ağsal ve saçınımlı tipte oluşmuştur. Cevher mineralleri yüksek oranda pirit, az oranda kalkopirit, sfalerit ve galendir. Tabandaki dasitlerde, dasitik tüf-breşlerde yaygın hidrotermal ayrışmalar görülür. Hidrotermal ayrışmalar cevherleşmeden dışa doğru silisleşme, piritleşme, kaolinleşme ve limonitleşme şeklinde gelişmiştir. Andezitik tüflerde yoğun bentonitleşme vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8018
Rapor Adı GİRESUN-ESPİYE-KARAERİKİ,KARILAR,AĞALIK,ÇIMAKLI,GEBELLİ YÖRESİNE AİT PİRİT-BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU
Konu PİRİT-BAKIR
Yer - Konum GİRESUN GİRESUN-ESPİYE-KARAERİKİ,KARILAR,AĞALIK,ÇIMAKLI,GEBELLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMET TÜRKMEN TORUN YILMAZ

GİRESUN-ESPİYE-KARAERİKİ,KARILAR,AĞALIK,ÇIMAKLI,GEBELLİ YÖRESİNE AİT PİRİT-BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08018
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 299,64TL


Etiketler: AĞALIK, BAKIR, ESPİYE, GİRESUN, KARILAR, PİRİT, 8018