• NALLIHAN DOĞUSUNUN (ADAPAZARI-H26-B3 VE H26-C2) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

NALLIHAN D0ĞUSUNUN (Adapazarı-H26-b3 ve H26-c2) JEOLOJİSİ ve PETROL OLANAKLARI

1. ÖZET
       
Çalışma sahasında Üst Jura-Tersiyer yaşlı çökeller yüzeylemektedir. En yaşlı birim, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı, mikritik dokulu, yer yer türbiditik özellikler gösteren Soğukçam Kireçtaşıdır. Kumtaşı şeyl ardalanmasından oluşan, fakat yer yer türbiditik akıntı ve deniz altı heyelanlarıyla geldiği sanılan konglomera bantları, ayrıca değişik bileşimdeki mineral ve kayaç parçacıkları da kapsayan Üst Kretase yaşındaki Çildere Formasyonu Soğukçam kireçtaşı üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Seben Formasyonu, derin denizde çökelmiş flişin bütün özelliklerini gösterir ve yine Üst Kretase yaşındaki Çildere Formasyonu'nu uyumlu olarak örter. Seben Formasyonu'nun üstüne Maestrictiyen yaşlı, karbonatlı kumtaşından oluşan ve regresif bir ortamı karakterize eden Taraklı Formasyonu uyumlu olarak gelmektedir. Konglomera, kum taşı, çakıl taşı, çamur taşı (menderesli nehir çökelleri)'ından oluşan, Paleosen yaşlı, Kızılçay Formasyonu ise Taraklı Formasyonu'nu uyumlu olarak örter. Konglomera, kura taşı ve kireçtaşından oluşan Miyosen' in gölsel çökelleri kendinden daha yaşlı birimlerin üzerinde uyumsuz olarak yer alır. Daha üstte ise Pliyosen'e ait gölsel çökeller yer alır. En üstte Kuvaterner yaşlı Taraça ve Alüvyonal oluşuklar bulunur. Bütün bu jeolojik veriler ve 4000 m'yi geçen çökel istifi kalınlığı, ana, hazne ve örtü kaya nitelikli seviyelerin ve yapısal kapan varlığının yanı sıra, stratigrafik kapan olabilirliğinin söz konusu olması, çalışma alanının, petrol olanakları yönünden önem taşıdığını göstermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7918
Rapor Adı NALLIHAN DOĞUSUNUN (ADAPAZARI-H26-B3 VE H26-C2) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Konu PETROL
Yer - Konum ANKARA NALLIHAN-ADAPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1981
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞAKİR ÖZÇELİK

NALLIHAN DOĞUSUNUN (ADAPAZARI-H26-B3 VE H26-C2) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07918
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 167,79TL


Etiketler: ADAPAZARI H26, ANKARA, NALLIHAN, PETROL, 7918