• GİRESUN-OSMANİYE İLLİT SAHASI ARA ETÜT RAPORU

ÖZET
        Etüt sahasının ana kayaçlarını Üst Kretase yaşlı volkanitler ve bunların piroklastikleri ile Tersiyer İntrüzifleri'nin kollarını teşkil eden damar kayaçları oluşturmaktadır.
        Saha ölçeğinde pek fazla ekonomik önem arz etmeyen illitleşmelerin de Üst Kretase'nin ürünleri oldukları saptanmıştır. Sahada gözlenen en yaşlı kayaç birimi kaba porfirik dasitlerdir. Bu kaba porfirik dasitleri, aynı volkanizmanın ürünleri olan dasitik tüfler tedrici bir geçiş göstererek örterler. Bu asitik volkanizmanın ürünlerini kesen andezit ve piroklastikleri de Üst Kretase'ye dahildir. Sahada iki ayrı yerde gözlenen damar kayaçları (muhtemelen riyolit) ile harita ölçeğinde gösterilemeyen ince kuvars damarları yakın çevredeki Tersiyer İntrüzifleri'nin mevcudiyetini aksettiren delillerdir.
        Çalışmalarımızın esas gayesi Osmaniye Bölgesi'ndeki illit zuhurunun detay incelemesi ve rezerv tespiti olup, detay incelemenin gerektirdiği 1/5.000'lik harita alımı, cevher zuhurunun sınır ve kalınlığının tespiti için hafriyat çalışmaları, kalite kontrolü ve kullanılabilme alanlarının tespiti için teknolojik araştırmalar, araştırmalarımızın gerektirdiği ana hedefleri teşkil ederler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6318
Rapor Adı GİRESUN-OSMANİYE İLLİT SAHASI ARA ETÜT RAPORU
Konu İLLİT
Yer - Konum GİRESUN GİRESUN-OSMANİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1978
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ZEKİ YILMAZ

GİRESUN-OSMANİYE İLLİT SAHASI ARA ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06318
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 260,18TL


Etiketler: GİRESUN, İLLİT, OSMANİYE, 6318