• İSTANBUL SİLİVRİ BÜYÜK KILIÇLI İSB-2017/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

İstanbul (Silivri) Jeotermal Enerji Aramaları Projesi kapsamında gerçekleştirilen
İSB-2017/2 jeotermal sondaj çalışması ile AR: 2015/9 no.lu Silivri Büyük Kılıçlı
jeotermal kaynak arama ruhsat sahası jeotermal enerji olanaklarının araştırılması
hedeflenmiştir.
İSB-2017/2 jeotermal sondajının gerçekleştirildiği AR: 2015/9 no.lu İstanbul,
Silivri, Büyük Kılıçlı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ve civarı stratigrafisi, sondaj
çalışmaları ardından, yüzeyde izlenen ve izlenmeyen birimler olarak şekillenmiştir.
Alttan üste doğru, Orta-Üst Eosen yaşlı Koyunbaba formasyonu, Üst Eosen-Alt Oligosen
yaşlı Soğucak formasyonu, Üst Eosen yaşlı Ceylan formasyonu, Üst Eosen-Alt Oligosen
yaşlı Mezardere formasyonu ve Oligosen yaşlı Osmancık formasyonu yüzeyde
izlenmeyen ancak İSB-2017/2 jeotermal sondajında kesilen litolojilerdir. Bu birimler
birbiri üzerine uyumlu olarak gelir. Osmancık formasyonu üzerine yüzeyde izlenen diğer
formasyonlar gelir. Bunlar Osmancık formasyonu üzerine uyumlu bir şekilde gelen Üst
Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Danişmen formasyonu, yine Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı
Çantaköy formasyonu ve Çantaköy formasyonu Sinekli üyesi, bunların üzerine
uyumsuzlukla gelen Üst Miyosen yaşlı Ergene formasyonu Yarmatepe ve Velimeşe
üyeleri ile bunlar üzerine yine uyumsuzlukla gelen Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyon
çökelleridir.
İSB-2017/2 jeotermal sondajı çalışması 1.500 metre derinlikte tamamlanmıştır.
Delme, kuyu içi jeofizik log ölçüleri ve teçhiz işlemlerinin ardından kuyuda
gerçekleştirilen asitleme uygulaması sonrası üretim ve test çalışmaları neticesinde 2,5
l/sn. debi ve 54 0C sıcaklıkta artezyenik üretime; 9 l/sn. debi ve 60 0C sıcaklıkta
kompresör üretimine sahip sıcak su elde edilmiştir. Test çalışmalarında kuyu içinde
ölçülen en yüksek sıcaklık 83,76 oC (1.485 metredeki statik sıcaklık)’dir.
 

Rapor Özellikleri
Rapor No 13690
Rapor Adı İSTANBUL SİLİVRİ BÜYÜK KILIÇLI İSB-2017/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ETÜT KUYU BİTİRME RAPORU SONDAJ
Yer - Konum İSTANBUL-SİLİVRİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar Kaan BEKER Safa BAKRAÇ

İSTANBUL SİLİVRİ BÜYÜK KILIÇLI İSB-2017/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU

  • Ürün Kodu: DR13690
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 174,40TL


Etiketler: İSTANBUL SİLİVRİ BÜYÜK KILIÇLI İSB-2017/2 JEOTERMAL SONDAJI KUYU BİTİRME RAPORU