• MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALÜMİNYUM CEVHERİ İŞLETME PROJESİ

Menderes Masifi çevresinde çok sayıda diasporit ve zımpara merceği vardır. Bunların çoğu, uzunca
zamandan beri bilinmekte, zımpara yatakları 1915'den önce geniş, ölçüde işletilmiş olup, bugün ancak tek
tük küçük işletmeler faaliyet halindedirler. Çalışmakta bulunan bu ocaklar, zımparayı çoğunlukla primer
yatakların altındaki moloz konilerinden veya Tersiyer Konglomeraları'ndan çıkarmaktadır, çünkü ilkel
merceklerin mostralarından çıkarmaktansa, bu çalışma tarzı daha kolay gelmekte ve dinamitle çalışmak daha
fazla masrafı gerektirmektedir. Sekonder yataklar 100.000 ton gibi, isteği karşılamaktan uçak rezervler ihtiva
etmektedir.
Sözü geçen yataklar hakkında elde bulunan raporların hepsi, sadece bileği taşı imalini göz önünde
tutmak üzere tanzim edilmiş ve alüminyum hammaddesi olarak kullanılması dikkate alınmamıştır. T. Önay'ın
doktora çalışması sayesinde, diasporit ve zımparanın bir boksit metamorfoz ürünü olduğu ispat edilmiş ve
menteşe mermerleri içinde kesinlikle determine edilebilen bir horizonda bulundukları ortaya çıkarılmıştır.
Bununla beraber Önay, menteşe mermerlerinin yaşını ispat etmeyi başaramamıştır. Öte yandan
metamorfozun da, Menderes Masifi'ne yaklaştıkça arttığını ve böylece diasporitlerin daha dışta, zımparanın
ise daha içerlerde masif etrafında bir daire şeklinde birikmiş olduklarını yine Önay tespit etmiştir.
Bu bilgiler ile 1962 yılının Sonbaharında Dr.Wippern tarafından Menderes Masifi'nin çevresi içinde
prospeksiyona başlanmış ve bu arada öncelikle Önay tarafından tespit olunan yataklar ziyaret edilerek,
cevher horizonunun sistematik etüdü süresince daha başka önemli yataklara rastlanmıştır. Böylece yeni
tespit olunan yatakların, bileği taşı olarak kullanılmak için gerekli sertlikte olmadıkları ve bunun için eskiden
çıkarılmamış bulundukları da anlaşılmıştır. Yatakların tanınmamış olmalarının sebebi de budur. Halbuki
bölge; bugünkü haliyle 73 milyon diasporit, 10 milyon zımpara olarak 83 milyon cevher ihtiva etmektedir.
Coğrafi durumun ve diasporitlerin stratigrafisi ile jenezi gibi jeolojik sorunların kısaca tahlilinden sonra
raporumuzda, ilgili ruhsat sahasında kalan cevher yatakları teker teker ele alınmıştır. Daha kolay bulunmaları
için de bölgesel sistem üzerinden gruplar halinde tasnif edilmeleri uygun görülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 03663
Rapor Adı MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALÜMİNYUM CEVHERİ İŞLETME PROJESİ
Konu BOKSİT DİYASPORİT ZIMPARA TAŞI
Yer - Konum MUĞLA MİLAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1966
Yazarlar M.EMİN GÜNALAY

MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALÜMİNYUM CEVHERİ İŞLETME PROJESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03663
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 158,06TL


Etiketler: MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALÜMİNYUM CEVHERİ İŞLETME PROJESİ