• TÜFEKÇİKONAK (İNEGÖL-BURSA) PORFİRİ CU-MO-(AU) SAHASININ JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU

ÖZET
        Bu çalışma 1999 yılında, "Bilecik-Eskişehir Polimetal Aramaları" adı ve 1999-13E21 proje kod numarasıyla uygulanmıştır. Tüfekçikonak porfiri Cu-Mo-(Au) cevherleşmesi, İ23-a2 paftasında, Bursa İli İnegöl İlçesi Tüfekçikonak Köyü'nün 1 km kadar güneyinde yer almaktadır.
        Genel jeokimya çalışması (1998) sonucunda ortaya çıkan Tüfekçikonak Cu-Mo-Pb-Zn anomalisi ve çevresindeki 14 km2'lik alanda 1/5.000 ölçekli detay jeoloji ve jeokimyasal tahkik çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sırasında 136 toprak ve 31 kayaç jeokimya, 8 ince kesit, 6 parlak kesit, 1 XRD ve 12 ağır mineral örneği alınmıştır.
        Sahada temeli Üst Kretase öncesi (Paleozoyik) yaşlı Devlez Metabazitleri ve Geyiktepe Mermerleri oluşturur. Paleosen-Eosen yaşit Domaniç Granitoyiti bu metamorfitleri kesmektedir. Pliyosen yaşlı Çokköy Formasyonu'na ait konglomeralar tüm birimleri uyumsuz olarak örter. Eskişehir Fayı ile ilişkili oldukları ve cevherleşmeyi de etkiledikleri düşünülen D-B doğrultulu normal faylar sahanın örtülü olması nedeniyle sürekli izlenememektedir.
        Sahadaki porfiri Cu-Mo-Au cevherleşmesiyle ilişkili olan magmatik kayaçlar ileri derecede altere olmuş ve ilksel özellikleri kaybolmuştur. Bazı örneklerde tonalit. riyolit ve monzonit tanımlanmış ancak bunlar arazide ayırtlanamamıştır. Sahanın güney ve batısında altere olmamış granitik kayaçlar izlenmektedir.
        Sahada pirit, kuvars-serisit-pirit, serisit-kil, malakit-azurit-kalkosin, limonit-hematit mineral topluluklarından oluşan alterasyon ve mineralizasyon zonları ayırtlanmıştır. Porfiri sistemlere özgü birincil (hipojen) alterasyon zonları saha genelinde ikincil (süperjen) alterasyonla maskelendiğinden ayırtlanamamıştır, ancak yer yer kalıntı olarak izlenebilmektedir. Bu çalışmayla sahada ilk kez pirit, kalkopirit, ilmeno-manyetit, manyetit, pentlandit, malakit, azurit, kalkosin, kovellin, bornit, limonit ve hematit mineralleri saptanmıştır.
        Toprak örneklerinin jeokimyasal analizlerinde en yüksek Cu: 3700 ppm, Mo: >1000 ppm, Pb: 830 ppm, Zn: 700 ppm, Au: 220 ppb, Ag: 8 ppm, Sb: 28 ppm ve As: 40 ppm değerleri; kayaç örneklerinde en yüksek Cu: 7000 ppm, Mo: 400 ppm, Pb: 110 ppm, Zn: 460 ppm, Au: 260 ppb, Ag: <3 ppm, Sb: 6 ppm ve As: 150 ppm değerleri saptanmıştır.
        Toprak jeokimyası sonucunda sahada Cu: 800-1200 ppm, Mo: 40-45 ppm, Pb: 250-275 ppm, Zn: 290-330 ppm, Au: 40 ppb, Sb: 7-9 ppm ve As: 10-20 ppm eşik değer aralıkları saptanmış ve buna göre jeokimya anomalileri belirlenmiştir. Cu-Mo-Au ve Pb-Zn anomalileri magmatik sokulumu doğrudan ilişkili olup, porfiri sistemin ürünüdürler. Sb, As ve Ag anomalileri ise anlamlı bir dağılım sunmazlar.
        Sahanın litoloji, alterasyon ve jeokimyasal özellikleri porfiri Cu-Mo-Au cevherleşmesine işaret etmektedir. Alterasyon ve jeokimya anomalisinin (dolayısıyla porfiri cevherleşmenin) Pınar Tepe merkez olmak üzere uzun ekseni D-B doğrultulu, 200-500 m genişlikte ve 1500 m uzunlukta bir alanda geliştiği düşünülmektedir.
        Cevherleşmenin oluşum koşulları ve alterasyon dağılımının belirlenebilmesi için sahada, değişik ölçekte detay jeoloji, jeokimya, yarma ve sondaj çalışmalarıyla birlikte, mineraloji-petrografi, XRD ve sıvı kapanım incelemelerinin yapılması önerilmektedir. İlk aşamada 6 lokasyonda sondajlı arama yapılmalıdır.
        31.01.2000 tarihinde MTA adına ruhsatı istenen sahanın kapalı olduğu anlaşıldığından bu öneriler gerçekleştirilememiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10560
Rapor Adı TÜFEKÇİKONAK (İNEGÖL-BURSA) PORFİRİ CU-MO-(AU) SAHASININ JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN-ALTIN
Yer - Konum BURSA İNEGÖL-BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.2001
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BEKİR KATİPOĞLU HAYRULLAH YILDIZ HÜSEYİN ERSOY OSMAN ADIGÜZEL SELAHATTİN YILDIRIM

TÜFEKÇİKONAK (İNEGÖL-BURSA) PORFİRİ CU-MO-(AU) SAHASININ JEOLOJİ VE JEOKİMYA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10560
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 458,60TL


Etiketler: ALTIN, BAKIR, BURSA, İNEGÖL, MOLİBDEN, 10560