• BURSA-KELEŞ-DAVUTLAR KÖMÜR SAHASI JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
Bu çalışma ile Bursa-Keles-Davutlar Köyü civarında TKİ Kurumu'na ait IT=10368, AR= 13/184 ve IT= 10241 No'lu ruhsat sahalarındaki kömür oluşumu incelenmiştir.
        Çalışma sahasında 1977-1984 yıllarında toplam metrajı 3702.02 m olan 41 adet, 1986 yılında ise toplam metrajı 2048.25 m olan 19 adet sondaj yapılmıştır.
        Paleozoyik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireçtaşları ve Mesozoyik yaşlı serpantinitler temel kayaçları oluşturmaktadır. Neojen kayaçları ise taban konglomerası, marn-kil (mk), kil-silt (ks), kil-kumtaşı-çakıltaşı (kkç), kireçtaşı-marn (km), üst kireçtaşları (ük) olmak üzere beş birime ayrılmıştır. Marn-kil birimi tavanında alt damar, kil-silt birimi tavanında orta damar; kil, kumtaşı-çakıltaşı birimi tavanında da üst damar teşekkülü görülmektedir.
        Poligon yöntemiyle ve bir bilgisayar yardımıyla yapılan hesaplar sonucu sahadaki her üç damara ait 17.557.275 ton görünür, 19.944.739 ton muhtemel ve 1.560.404 ton mümkün olmak üzere toplam 39.062.418 ton kömür rezervi hesaplanmıştır.
        Bu rezervin orijinal kömürdeki AID ortalama 2300 Kcal/kg civarındadır.
        Sahanın yapısal sorunlarına çözüm getirmek amacıyla toplam metrajı yaklaşık 1500 m olan 15 adet sondaj önerilmiştir. Daha çok sahanın güneyinde mevcut olan muhtemel ve mümkün rezervi, görünür rezerv haline getirmek için de toplam metrajı yaklaşık 3300 m olan 30 adet sondaj önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8767
Rapor Adı BURSA-KELEŞ-DAVUTLAR KÖMÜR SAHASI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum BURSA BURSA-KELEŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ ALTINAY İSMAİL YİĞİTEL KEMAL ÖZCAN

BURSA-KELEŞ-DAVUTLAR KÖMÜR SAHASI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08767
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 349,97TL


Etiketler: BURSA, KELEŞ, KÖMÜR, 8767